• Zajęcia profilaktyczne z Policją

     • W dniach od 21 do 25 września 2020r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kosińskiego w Kłobucku dla uczniów klas pierwszych: a, b, c, d zorganizowano prelekcję dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich,  a dla klas drugich: cg oraz ag warsztaty dotyczące „Cyberprzemocy, dopalaczy oraz odpowiedzialności karnej młodzieży”. Wszystkie zajęcia z uczniami prowadził zespół funkcjonariuszy ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku – sierżant sztabowy Karol Popęda, sierżant sztabowy Aleksandra Śledziona, młodszy aspirant Artur Wróż.

      Podczas spotkania funkcjonariusze Policji rozmawiali z uczniami na temat uzależnień, jakim mogą ulec młodzi ludzie sięgający po substancje psychoaktywne oraz na temat zagrożeń płynących z niewłaściwego użytkowania Internetu i telefonii komórkowej. Zespół policjantów omówił także aktualnie obowiązujące przepisy prawa, które obowiązują młodych ludzi. Podczas prelekcji wykorzystano prezentację multimedialną oraz filmy edukacyjne.

      W filmach wypowiadają się młodzi ludzie, którzy w oparciu o własne doświadczenie i posiadaną wiedzę przestrzegają przed zagrożeniami niesionymi przez internet  oraz zgubnymi skutkami zażywania substancji psychoaktywnych. Uczniowie dowiedzieli się  jak postępować w przypadku zetknięcia z przemocą w wirtualnym świecie,  a także zostali uświadomieni o odpowiedzialności nieletnich za czyny związane z przestępczością internetową. Ponadto zwrócono uwagę na zagrożenia związane z sięganiem młodych osób po używki, w szczególności narkotyki, w tym „zabójcze” w skutkach dopalacze. Przypomniano młodzieży, że w polskim prawie wszystko co związane jest z narkotykami (posiadanie, zażywanie, sprzedawanie) jest nielegalne.

      Głównym celem spotkania, było zwrócenie uwagi, że życie wolne od substancji psychoaktywnych i cyberprzemocy pozwala na uniknięcie kolizji z prawem i chroni przez wieloma życiowymi tragediami.

     • Integracja 2020

     • Powoli mija pierwszy miesiąc nauki. Za uczniami klas pierwszych sporo nowego: nowa szkoła i klasa, nowe twarze, nowe zwyczaje, nowi nauczyciele, nowe przedmioty i wymagania oraz plany i marzenia. No cóż - z NOWYM trzeba się oswoić, wówczas przestaje budzić lęk.

      Jednym z elementów „oswajania się” jest integracja młodych ze Skorupki, którzy w dniach 17-18 września w promieniach letniego jeszcze słońca, z pełną werwą poznawania nowego i pogodą ducha, rozpoczęli wspólną zabawę integracyjną. Na pieszą wędrówkę w stronę pełnego uroku Nadleśnictwa w Kłobucku klasy wyruszały spod szkoły. W czwartek 17 września wyruszyli wraz z nauczycielami-wychowawcami -  p. Justyną Garus - Kempą, p. Karoliną Wysowską, p. Aleksandra Desperak i p. Bartłomiejem Saranem - uczniowie klas Ia i Ic. Natomiast w piątek – 18 września z p. Wiolettą Sosnecką, z p. Wojciechem Martyką oraz p. Aleksandra Desperak i p. Bartłomiejem Saranem – uczniowie klas Ib i Id.

      Bloki przygotowanych zajęć służyły szybkiemu poznaniu się klasy - od imion po zainteresowania i pasje, wzajemnej akceptacji, szacunku i tolerancji oraz stworzeniu odpowiednich warunków do nawiązywania przyjaźni i zdrowych relacji klasowych. Po drodze każda z klas otrzymała pierwsze zadania do wykonania – nauczyć się wiersza na pamięć oraz napisać i zaśpiewać piosenkę o swoim wychowawcy. Czas urozmaicony był zabawami integracyjnymi z p. pedagog – Aleksandrą Desperak,  rozwiązywaniem testów intelektualnych, które przygotował p. Bartłomiej Saran, zajęciami z pierwszej pomocy – i tutaj czuwali nasi niezawodni Strzelcy, którym bardzo dziękujemy, czy też przygotowanym przez samorząd quizu, dotyczącego wiadomości na temat szkoły i społeczności ze Skorupki. Ostatnim punktem było to wspólne grilowanie i biesiadowanie.

      I tym sposobem Pierwszaki już pewnie i śmiało wkroczyły i zasiliły szeregi wyjątkowej społeczności ze Skorupki. Witamy i życzymy samych sukcesów oraz dni tak wyjątkowych, jak ten integracyjny.

      Za pomoc w organizacji dnia integracji dziękujemy p. pedagog – Aleksandrze Desperak, p. Bartkowi Saranowi, przedstawicielom Samorządu oraz Strzelcom, a także wychowawcom.

     • Bezpłatne kursy online dla maturzystów

     • Politechnika Częstochowska zaprasza uczniów klas maturalnych do uczestnictwa w bezpłatnych kursach online przygotowujących do matury.

      Kursy będą przeprowadzone na platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej z następujących przedmiotów:

      • poziom rozszerzony: biologia, chemia, fizyka, informatyka
      • poziom podstawowy i rozszerzony: matematyka

      Zapisy: www.e-learning.pcz.pl

      Harmonogram: www.pcz.pl/studenciak/kursy

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • 1 września 2020r w obecności wszystkich uczniów klas pierwszych, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/21.

      Nie było to zwyczajne rozpoczęcie roku. Było bardzo uroczyście, panował podniosły nastrój, mimo braku gości i pozostałych członków społeczności szkolnej.

      Uczciliśmy minutą ciszy pamięć poległych 81 lat temu - w II wojnie światowej, a następnie uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.

      Ślubowanie, takie jak co roku składali ich poprzednicy, ale w kontekście tak długiej przerwy jakiej wszyscy doświadczyliśmy, słowa roty ślubowania brzmiały jakoś inaczej… donioślej.

      Przed nami podróż w nieznane, ale uzbrojeni w nowe siły jesteśmy gotowi na to, by kształtować swoje charaktery i oswajać nową rzeczywistość.