• PNWM wsparła nasz kolejny projekt

     • Już po raz trzeci Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wsparła finansowo nasz międzynarodowy projekt o tematyce historycznej - w tym roku zatytułowany"Jednostka w obliczu zła”.  Pozyskaliśmy dofinansowanie od PNWM na wspólną wizytę grup młodzieży z naszej szkoły i naszego partnera z Niemiec - Dietrich Bonhoeffer Gymnasium w Metzingen - w miejscach pamięci w Krakowie, Oświęcimiu, Wrocławiu, Kłobucku i Częstochowie.

      Projekt ten będziemy realizować w dniach od 31 marca do 5 kwietnia 2019, a w jego trakcie pochylimy się nad losami jednostki w okresie hitlerowskiego terroru na przykładzie postaw: Tadeusza Pankiewicza, Lale Sokołowa, Zofii Posmysz, Dietricha Bonhoeffera i Paula Degenhardta oraz Adolfa Eichmanna. Skupimy się na motywach działań wymienionych postaci  w okresie nazizmu w celu krytycznego podejścia do wydarzeń historycznych i podejmiemy próbę analizy skomplikowanych zachowań zbrodniarzy i ofiar owego czasu.

      Celem projektu jest umożliwienie młodzieży uczenia się, a więc wyciągania wniosków z historii na rzecz odpowiedzialnego podejścia do czasu współczesnego, do wspólnej europejskiej przyszłości, a także wzajemne poznawanie się i dążenie do długofalowego porozumienia, pojednania i przebaczenia.

      W czasie projektu skorzystamy z oferty pedagogicznej Muzeum Historycznego Krakowa, Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie.

     • Zimowisko w Renĉiŝowie

     • W ramach projektu Kreator Przedsiębiorczości realizowanego przez LGD Zielony Wierzchołek Śląska we współpracy ze szkołami średnimi powiatu kłobuckiego, nasi uczniowie z klas pierwszych wzięli udział w obozie szkoleniowo –wypoczynkowym w Renĉiŝowie na Słowacji w dniach 9-16 lutego 2019r. Celem projektu jest promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży.

      Podczas zimowiska uczniowie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, grach strategicznych, a przede wszystkim pod okiem instruktorów uczyli się jeździć na nartach. Młodzież korzystała z uroków zimy, odbywała piesze wędrówki, gry i zabawy na śniegu ale również relaksowała się na basenie i w kręgielni.

     • Prezydent nam podziękował

     • Biblioteka szkolna wzbogaciła się o egzemplarz okolicznościowy Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, który otrzymaliśmy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
      w podziękowaniu za udział w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania.

      „Jest dla mnie wielką satysfakcją, że w tym szczególnym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wszyscy razem doświadczyliśmy prawdziwej radości i przyjemności obcowania z wybitną polską literaturą, oddającą naszego narodowego ducha” – napisał Andrzej Duda w piśmie skierowanym do dyrekcji, pracowników i uczniów naszej szkoły.

      W zbiorach specjalnych biblioteki szkolnej znajduje się zapis dźwiękowy audycji radiowej, którą przygotowali uczniowie klasy III DE – Konrad Krawczyk, Kacper Mońka
      i Szymon Szymczyński. Fragmenty powieści przeczytali: Klara Łozowska (kl. I AC), Martyna Kozioł, Hanna Klimaszewska, Mariusz Bednarczyk (kl. I BDE), Jakub Łańczak (kl. II AC), Wiktoria Skalik (kl. III AC), Marta Kotynia (kl. III B), Ewa Trzepióra, Konrad Krawczyk oraz Kacper Mońka (kl. III DE). Słuchowisko, wzbogacone utworami Fryderyka Szopena i Michała Lorenca, stanowi wyjątkową pamiątkę Narodowego Czytania 2018.

     • II miejsce Alicji i Pauliny w X Wszechstronnym Konkursie Poprawnej Polszczyzny! Kto następny?

     • Gratulujemy Alicji Długosz z III A i Paulinie Bogacz z III B zajęcia wysokiego II miejsca w finale
      X WKPP
      organizowanego pod  patronatem Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego i Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, a rozgrywanego w Pałacu Młodzieży
      w Katowicach.  Ostatni  etap konkursu ma formę ustną. Uczestnicy prezentują swoją wiedzę
       i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej kultury języka przed jury i zgromadzoną publicznością. Trzeba zatem dodatkowo wykazać się opanowaniem tremy. Żadnego z tych elementów nie brakło naszym dziewczynom. Wróciły z nagrodami i dyplomami.

      Jeśli ktoś chciałby w przyszłym roku szkolnym zmierzyć się z niełatwym ojczystym językiem, musi pamiętać, że przygotowania do konkursu należy podjąć już dziś. Już teraz trzeba  ćwiczyć się we wrażliwości językowej. Ale to nie tylko praca! To również niezła frajda tropić tajemnice i odkrywać pułapki polszczyzny! W takim razie kto następny?

      -DYPLOM UCZESTNICTWA-

    • W III Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kosińskiego w Kłobucku zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego MEN „Godność, Wolność, Niepodległość”
     • W III Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kosińskiego w Kłobucku zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego MEN „Godność, Wolność, Niepodległość”

     • 257 szkołom i placówkom oświatowym w Polsce (na 2 500 złożonych wniosków) przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”. Wśród wyróżnionych szkół znalazło się kłobuckie liceum - III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.

       

      Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 13 000zł, z czego dotacja z MEN wynosiła 10 000zł, pozostałe środki pochodziły z organu prowadzącego.  Środki przeznaczono na organizację wystawy pamiątek (zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów) związanych z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości, organizację wycieczki patriotycznej, związanej tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej oraz na realizację innych działań dodatkowych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

     • Nasze Stypendystki!

     • Miło nam poinformować iż 6 uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku otrzymało w ostatnim czasie stypendia:

      Alicja Długosz, uczennica klasy trzeciej – otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/19. Uczennica spełniła warunki do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem uzyskując przy tym (w roku szkolnym 2017/18) najwyższą średnią ocen w szkole – 5,78.

      Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie. Z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty – Pani Urszuli Bauer wyróżniający się uczniowie odebrali dyplomy oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Uroczystość uświetniły występy artystyczne młodzieży.

      Magdalena Dederko, uczennica klasy drugiej – otrzymała po raz drugi, decyzją  Ministra Edukacji Narodowej, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/18. Uczennica otrzymała świadectwo promocyjne do klasy drugiej z wyróżnieniem (średnia ocen 5,21) oraz uzyskała wybitne osiągnięcia edukacyjne, w tym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i zagranicznym.

      W dniu 13 grudnia 2018 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku,  odbyła się uroczystość wręczenia stypendium  Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców Gminy Kłobuck za rok szkolny 2017/18. Powyższe stypendium otrzymały uczennice:

      1. Alicja Długosz
      2. Magdalena Dederko
      3. Zuzanna Tomczyk
      4. Amanda Skotalczyk
      5. Julia Macoch
      6. Martyna Kozioł

      Mamy nadzieję, że otrzymane przez nasze uczennice stypendia to tylko przystanek w ich drodze do dalszego rozwoju.

      Gratulujemy dziewczętom i życzymy im dalszych sukcesów!

     • Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych 2018

     • W sobotę 15 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach odbyła się Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych 2018.

      Wydarzenie to wprowadziło wszystkich zebranych w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Potrawy i dekoracje świąteczne na stoły bożonarodzeniowe przygotowane zostały przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich reprezentujące gminy powiatu kłobuckiego oraz szkoły ponadgimnazjalne dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki. Lokalni przedstawiciele wytwórców i rzemiosła oferowali regionalne specjały i świąteczne ozdoby - można było podziwiać i dokonać zakupu produktów rękodzieła ludowego i artystycznego. W części artystycznej zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowe w Węglowicach.

      Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie stołu bożonarodzeniowego prezentowanego przez naszą szkołę.

     • Dni Otwarte 2018/2019

     • W dniach 12 -13 grudnia 2018 zorganizowaliśmy Dni Otwarte w III Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku. Gimnazjaliści z klas III oraz uczniowie klas VIII szkół podstawowych mogli zwiedzić naszą szkołę, uczestniczyli także w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli i uczniów z klas: biologiczno-chemicznej, prawniczo-dziennikarskiej, mundurowej oraz ekonomicznej i politechnicznej.

      Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazowe zajęcia z chemii, biologii, podczas których przyszli uczniowie szkół średnich mogli min.: obserwować w dygestorium opary jodu, a w pracowniach biologicznych zważyć pióra, zobaczyć mikroskopijny świat czy wykryć glukozę. Liczni łamali sobie głowy nad łamigłówkami matematycznymi, jeszcze inni szlifowali swój angielski w rytmach zespołu Queen. Powrót do przeszłości „Niepodległej, ”skręcanie komputerów na czas, zagadki geograficzne oraz mrożące krew w żyłach pokazy uczniów z klasy mundurowej sprawiły, że wizyta w naszej szkole na pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów gimnazjów i szkół podstawowych naszego powiatu.

      A ponieważ nie samymi lekcjami nasza szkoła żyje, pokazaliśmy młodszym koleżankom i kolegom, że uczniowie Skorupki uczestniczą w licznych międzynarodowych projektach i programach edukacyjnych oraz zajmują czołowe miejsca w zmaganiach konkursowych na szczeblu powiatowym, regionalnym i krajowym.

      W drugim dniu otwartym uczestniczyły również przedstawicielki Powiatu Kłobuckiego - organu prowadzącego szkołę: pani Zdzisława Kall – pełniąca funkcję Wicestarosty Kłobuckiego oraz pani Joanna Kulejewska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

      Dziękujemy wszystkim uczniom z kl. I, II i III naszego liceum za zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie tegorocznych dni otwartych.

      Więcej informacji na temat działalności szkoły można znaleźć na stronie www.zskosinski.edu.pl.

    • Ojczyzna, naród i niepodległość - czyli o twórczości Artura Grottgera
     • Ojczyzna, naród i niepodległość - czyli o twórczości Artura Grottgera

     • Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck im. Jana Długosza w Kłobucku zaprosiła uczniów naszej szkoły na spotkanie z dr. Markiem Sikorskim – muzealnikiem, historykiem sztuki i autorem wielu książek popularnonaukowych.