• „Młodzi dla Niepodległej”

     • W dniu 02 listopada 2018 roku młodzież oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku wzięli udział w Zaduszkach Katyńskich. Stanowiły one podsumowanie konkursu literackiego dotyczącego zbrodni katyńskiej, w którym udział wzięło ponad 2100 uczniów z województwa śląskiego. Owocem konkursu było wydanie książki z pracami laureatów pt. "Prawda i kłamstwo o Katyniu''. Ważną częścią Zaduszek Katyńskich był koncert "Młodzi dla Niepodległej".

      Wydarzenie to miało miejsce w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska. Wśród zaproszonych gości byli m. in. parlamentarzyści ziemi częstochowskiej: Poseł Lidia Burzyńska, Poseł Mariusz Trepka, Senator Artur Warzocha, Senator Ryszard Majer, Przeor Zakonu Paulinów na Jasnej Górze Ojciec Marian Waligóra, Kurator Oświaty w Katowicach Urszula Bauer, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Częstochowie Anna Bilecka, prywatnie wnuczka jednego z zamordowanych w Katyniu oficerów, samorządowcy, przedstawiciele nauki, dyrektorzy uczelni wyższych i szkół oraz instytucji a także mieszkańcy województwa śląskiego.

       

      Tematyka koncertu Młodzi dla Niepodległej obejmowała repertuar patriotyczny. Wykonawcami były dzieci i młodzież województwa śląskiego. Wśród młodych artystów uczestniczących w tym koncercie zaprezentowała się uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobuku Ewa Trzepióra, która zaśpiewała piosenkę pt.: "Rozkwitały pąki białych róż"... i zebrała ogromne brawa. Nasza uczennica została bardzo ciepło przyjęta co zaowocowało nawiązaniem kontaktów z artystami jednego z teatrów śląskich. Ewa - nasze gratulacje!

     • WYCIECZKA PATRIOTYCZNA ZREALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU MEN „WOLNOŚĆ, GODNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ”

     • W dniach 16 -17 października 2018 roku uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku wraz z opiekunami brali udział w wycieczce patriotycznej pt: Szlakiem Józefa Piłsudskiego i jego Legionów, zorganizowanej w ramach projektu edukacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Godność,  Wolność, Niepodległość”.

      Kielecczyzna jest regionem szczególnie bogatym w wydarzenia o znaczeniu ogólnonarodowym, które zarówno w zakresie kultury narodowej, jak również zmagań zbrojnych w walce o niepodległość, stanowią znaczący element ogólnej historii narodu.

      Teren tego regionu sprzyjał organizowaniu oporu, a w świętokrzyskich miastach i wsiach biły gorące polskie serca. Nieprzypadkowo więc najwybitniejsi polscy przywódcy - wodzowie z okresu walk o niepodległość pojawiali się i działali na tej właśnie ziemi. To tu Naczelnik Kościuszko prowadził swe oddziały do bitew pod Racławicami i Szczekocinami, a w Połańcu ogłosił swój słynny uniwersał... To w Kielcach znajduje się mogiła bohaterskiego Bartosza Głowackiego… To tu działali dowódcy Powstania Styczniowego: Langiewicz, Hauke-Bosak… To tutaj walczyli niosący wolność legioniści Piłsudskiego… To tutaj walczyli najsłynniejsi partyzanci II wojny światowej: Hubal, Ponury, Nurt.

      Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od wejścia na Łysą Górę, a następnie udaliśmy się do Bazyliki na Świętym Krzyżu. Kolejnym punktem wycieczki był  Wykus w Janowicach, który niejednokrotnie stanowił bazę polskich partyzantów. Podczas powstania styczniowego stacjonowali tu powstańcy dowodzeni przez Mariana Langiewicza. W trakcie II wojny światowej znajdowały się tu obozy żołnierzy polskiego podziemia, najpierw pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, później Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury” – por. cc. Jana Piwnika „Ponurego”.

      Uczestnicy wycieczki zaświecili w tym miejscu znicze, tym samym oddając hołd bohaterom wali o niepodległą Polskę.

      Pierwszego dnia zwiedziliśmy również Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, gdzie pod gołym niebem znajduje się jedna z największych kolekcji militariów w Polsce.

      Drugi dzień naszej wycieczki rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum poświęconym Henrykowi Sienkiewiczowi w Oblęgorku. Placówka mieści się w specjalnie zaprojektowanym dla pisarza w 1900 roku dworku. Wewnątrz zobaczyć można pamiątki po nobliście – zbiory biograficzno-literackie, listy oraz przedmioty osobiste do niego należące.

      Kolejnym punktem na mapie naszej wycieczki były Kielce. Miasto to nierozerwalnie związane jest z osobą Józefa Piłsudskiego i Legionów i było pierwszym w zaborze rosyjskim, do którego wkroczył polski żołnierz, niosący wolność.

      Szlak naszej wędrówki rozpoczęliśmy od pomnika Niepodległości przy dworcu PKP. To tu padły pierwsze strzały w walce o wolną Polskę. Spod dworca udaliśmy się na ul. Ściegiennego, gdzie znajduje się pomnik Czwórki Legionowej, symbolizujący przybycie Kompanii Kadrowej do Kielc w sierpniu 1914 roku.

      Kolejnym bardzo ważnym punktem na trakcie naszej wędrówki po Kielcach było dawne więzienie, mieszczące obecnie Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.

      Najbardziej tragicznym okresem w dziejach więzienia były lata 1939 - 1956. To tutaj podczas II wojny światowej Niemcy umieścili punkt zborny dla polskich jeńców. Do końca okupacji przez więzienie przeszło około 16 tys. więźniów…

      W styczniu 1945 r. przez parę tygodni więzieniem dysponowało NKWD a następnie do 1956 r. zarządzały nim władze Bezpieczeństwa Publicznego. Osadziły one w więzieniu wielu więźniów politycznych, nie tylko takich, którzy czynnie wystąpili przeciwko powojennym władzom, lecz również takich, których jedyną "winą" była walka przeciwko Niemcom w szeregach organizacji niekomunistycznych - AK, NSZ. Nocą 4/5 sierpnia 1945 r. doszło tutaj do sławnej akcji żołnierzy AK, dowodzonych przez majora Antoniego Hedę - "Szarego", którzy uwolnili z kieleckiego więzienia ponad 350 więźniów. Wydarzenie to upamiętnia tablica na rogu budynku.

      Kolejnym punktem na mapie naszej wycieczki było Muzeum Narodowe, którego główną siedzibą jest Pałac Biskupów Krakowskich. W  XX wieku pełnił on rolę sztabu legionowego Józefa Piłsudskiego, biura werbunkowego, drukarni, poczty, biura przepustek i siedziby redakcji lokalnego dziennika. W 1939 r. otwarto tutaj Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego.

      Uczestnicy wycieczki zostali oprowadzeni po bardzo ciekawej wystawie p.t: „Biel, Czerwień, Braterstwo”, która została  przygotowywana z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawia ona historię kształtowania się symbolu wspólnoty jakim są barwy państwowe. Akcentuje również ideę braterstwa – szacunku, współdziałania i solidarności. Ekspozycja prezentuje zmiany odcieni barwy czerwonej od karmazynu, amarantu po cynober. Tłem dla opowieści o barwach jest historia Polski, z akcentem na walkę w okresie utraty wolności oraz kulturę w czasie niepodległości. Barwy polskie stanowiły również inspirację dla artystów, co także zostało zaakcentowane.

      Na ekspozycji znalazły się: sztandary, obrazy, litografie, stroje, tkaniny, ceramika, odznaczenia, biżuteria patriotyczna, rękopisy z pieczęciami, pocztówki, nalepki okienne, plakaty i fotografie. Wśród nich m.in. chorągiew „Żywią Y Bronią” z insurekcji kościuszkowskiej, sztandar „Za Naszą i Waszą Wolność” z powstania listopadowego, Bandera z powstania styczniowego, sztandar Pierwszej Brygady Legionów Polskich, a także stroje polskich reprezentantów z Igrzysk Olimpijskich, proporczyk z pierwszej polskiej wyprawy alpinistycznej w Himalaje, zakończonej zdobyciem szczytu Nanda Devi East (7434 m n.p.m.) oraz wstążka biało - czerwona, która towarzyszyła Aleksandrowi Dobie w trzeciej transatlantyckiej wyprawie kajakowej w 2017 roku.

      Warto dodać, że po wystawie uczniowie byli oprowadzani przez samego kuratora wystawy dr Pawła Grzesika.

      W Muzeum mieliśmy okazję uczestniczyć także w warsztatach edukacyjnych p.t: „Komendant, Dziadek, Marszałek -  Józef Piłsudski”.

      Ostatnim punktem naszej wycieczki był Jędrzejów, gdzie zwiedzaliśmy wystawę zorganizowaną na 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W tamtych dniach miasto było świadkiem ważnych wydarzeń – już 3 sierpnia 1914 r. dotarł tu pierwszy regularny oddział polskiego wojska, tzw. Siódemka Beliny, a kilka dni później I Kompania Kadrowa Józefa Piłsudskiego. On sam kilkakrotnie bywał później w Jędrzejowie, a nawet kwaterował w domu Przypkowskich przy Rynku, które również mieliśmy okazję zwiedzać. Mieści się tam piękne Muzeum zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych.

      Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021.

     • Finał powiatowego konkursu wiedzy o 100-letniej historii Polski Niepodległej „A Polska winna trwać wiecznie”

     • W związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Powiat Kłobucki zorganizował konkurs historyczny adresowany do młodzieży, mający na celu poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat drogi Polski ku niepodległości, upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób z nim związanych, ze szczególnym uwzględnieniem ziemi kłobuckiej. Patronat honorowy nad konkursem objął Zarząd Powiatu Kłobuckiego.

      Pierwszy etap konkursu miał miejsce 11 października 2018 roku w czterech zespołach szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym: Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku, Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku, Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku i w Zespole Szkół w Krzepicach. Z ponad 70 uczestników do II finałowego etapu konkursu przeszło 20 najlepszych – po 5 uczniów z każdej ze szkół.

      Drugi etap konkursu odbył się 18 października 2018 roku w Zespole Szkół
      Nr 3 w Kłobucku. W finale udział wzięło 20 uczniów laureatów etapu szkolnego. Uczniowie musieli zmierzyć się z testem jednokrotnego wyboru. Nad przebiegiem konkursu czuwała pięcioosobowa komisja konkursowa.

      Wyniki konkursu:

      • I miejsce – Adam Mazik, uczeń Zespołu Szkół w Krzepicach,
      • II miejsce – Maja Morawska, uczennica Zespołu Szkół w Krzepicach,
      • III miejsce – Alicja Długosz, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego

       im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku,

      Wyróżnienia zdobyli:

      • Piotr Sośniak - uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kosińskiego

      w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku,

      • Michał Kulej i Marcin Janowski - uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku.

      Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe o łącznej wartości ponad 1500 zł. Fundatorem nagród był Zarząd Powiatu Kłobuckiego.

      Podczas wręczania nagród obecni byli zaproszeni goście: Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Wicestarosta Maciej Biernacki, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Joanna Kulejewska, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku Katarzyna Ściebura, oraz opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie.

      Gratulujemy wszystkim laureatom!

     • Październik miesiącem bibliotek szkolnych

     • Na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto ma dziewiętnastoletnią tradycję – po raz pierwszy zorganizowane zostało w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship – IASL).

      Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na znaczącą rolę bibliotek w życiu szkoły,
      w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. W tym roku obchodom święta towarzyszy hasło Książka to przyszłość.

      Łącząc świętowanie z edukacją czytelniczą i medialną, we wtorek i w środę uczniowie z klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach bibliotecznych, zorganizowanych
      we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Kłobuck im. Jana Długosza w Kłobucku.

      Młodzież poznała warsztat informacyjny biblioteki miejskiej i zgromadzony w niej księgozbiór oraz wzięła udział w akcji adopcyjnej książek i filmów. Obcowanie z książką sprawiło młodym czytelnikom wiele radości - m.in. Mariuszowi, który w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży poznał fascynujące przygody Tupcia Chrupcia.

      Dziękujemy pracownikom Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck za miłe przyjęcie
      i profesjonalnie przeprowadzone warsztaty.

     • Niezwykłe kobiety – Niezwykłe Polki

     • Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, biblioteka szkolna zorganizowała wystawę poświęconą słynnym Polkom – kobietom, które swoim życiem, działalnością naukową, społeczną lub kulturalną zapisały się na kartach historii naszego kraju.

      Wystawa dostępna jest na górnym korytarzu szkolnym do 31 października 2018 roku. Zapraszamy.

     • Wybrzeże polskie – Gdynia - Gdańsk

     • 4 października w środku nocy (3.00) wyruszyliśmy razem z kolegami ze szkół średnich powiatu kłobuckiego nad polskie wybrzeże by uczcić pamięć marynarzy, żołnierzy i harcerzy, którzy bronili dostępu naszego kraju do morza.

      Organizatorem wycieczki z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę był Zarząd Powiatu Kłobuckiego a przewodnikami z ramienia Starostwa byli pan Maciej Biernacki - Wicestarosta Kłobucki oraz pani Joanna Kulejewska - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

      W Gdyni, w porannym słońcu, odprawiliśmy rytuał powitania z morzem, po czym wyruszyliśmy do Muzeum Marynarki Wojennej. W hallu powitała nas bardzo miła pani przewodnik, która z wielkim zaangażowaniem i pasją przedstawiała nam historie i ciekawostki o eksponatach. W muzeum na szczególną uwagę zasługują: Orzeł z Westerplatte odnaleziony 50 lat po wojnie, kartonowy model okrętu szkolnego ORP „Gryf”, który jest największym na świecie modelem okrętu wykonanym w tej technologii. Pani przewodnik zaprezentowała nam oryginalne elementy uzbrojenia okrętowego używanego w XX wieku oraz przeniosła nas w świat starych żaglowców, w czasy , o których mówi się, że „okręty były z drewna, a ludzie z żelaza”. Na kolekcję modeli słynnych żaglowców zapisanych w morskiej historii świata składają się m.in.: „Santa Maria” Krzysztofa Kolumba, flagowy brytyjski liniowiec „Victory” z bitwy pod Trafalgarem w 1805 roku. Obejrzeliśmy również największą i najcenniejszą ekspozycję plenerową broni i uzbrojenia morskiego.

      Podczas spaceru po porcie południowym zobaczyliśmy słynne, wzniesione w 1980 r. Trzy Maszty oraz pomnik Josepha Conrada pisarza polskiego pochodzenia inaczej Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego oraz dokarmialiśmy mewy.

      Punktem kulminacyjnym było zwiedzanie ORP „Błyskawicy” - prawdziwego zabytku klasy zerowej wśród  okrętów, który w 2018r. został odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari. Na zakończenie naszej wizyty w Gdyni przedstawiciele uczniów oraz pan Maciej Biernacki złożyli kwiaty pod  pomnikiem poświęconym gdyńskim harcerzom, którzy polegli w czasie II wojny światowej.

      Przed powrotem do domu zwiedziliśmy urokliwą gdańską starówkę, gdzie tradycyjnie pod Neptunem, jak każda wycieczka, zrobiliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie.

     • Dzień Nauczyciela

     • W piątek 12 października 2018roku,  w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku, odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi , emerytowani nauczyciele naszej szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.

      Życzenia pracownikom oświaty składali: p. Katarzyna Ściebura – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku,  p. Krzysztof Nowak -  Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego,  p. Honorata Kołodziej - Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

      Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, ustanowione 27 kwietnia 1792r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

      Uroczystość przygotowała klasa IIac pod kierunkiem  wychowawcy mgr  Anny Grygiel.

     • Konkurs "A Polska winna wiecznie trwać"

     • W dniu 11.10.2018 w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku odbył się etap szkolny Powiatowego Konkursu Wiedzy o 100-letniej Historii Polski Niepodległej ,,A Polska winna trwać wiecznie”. W konkursie wzięło udział 19 uczniów naszego liceum. Do dalszej fazy, powiatowej, przeszło 5 najlepszych uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów: Piotr Sośniak, Kinga Kasperczak, Piotr Łyko, Alicja Długosz oraz Sylwia Dymarczyk.

      Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!

     • IV Warsztaty naukowe: Inżynier zawód XXI wieku

     • 2 października klasa II a, grupa z rozszerzoną biologią i językiem polskim oraz  klasa IIb grupa z rozszerzoną biologią i chemią wraz z opiekunami p. Małgorzatą Spalik i p. Michałem Zychem uczestniczyli w warsztatach naukowych. Zajęcia odbyły się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Współorganizatorami zajęć były także Wodociągi Częstochowskie.

      Warsztaty rozpoczęła prezentacja przedstawiona przez Pana mgr Dariusza Roszaka, przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. Tematem prezentacji była „Rola Wodociągów Częstochowskich w ochronie zasobów gruntowych”. Następnie pracownicy Politechniki Częstochowskiej przybliżyli nam ofertę edukacyjną uczelni po czym został wygłoszony wykład pt. ”Metody oczyszczania wód zużytych do celów bytowo-gospodarczych”, autorstwa Pana dr hab. inż. Tomasza Kamizeli, Prof. P. Cz. Wykład ukazywał niezwykle ważny aspekt jakim jest racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.  Po wykładzie zostaliśmy podzielni na grupy i udaliśmy się na szereg zajęć laboratoryjnych. I blok tematyczny dotyczył diagnostyki mikrobiologicznej środowiska. Podczas tych zajęć własnoręcznie przygotowywaliśmy preparaty i na podstawie składu mikrobiologicznego próbki ocenialiśmy stan zanieczyszczenia środowiska.

      Prawdziwą furorą była obserwacja wrotków. Z podziwem oglądaliśmy jak te małe bezkręgowce dzięki ruchom rzęsek żywią się bakteriami. II blok dotyczył kondycjonowania osadów ściekowych przy pomocy polielektrolitów. Dowiedzieliśmy się, że cenną właściwością tych polimerów jest zdolność do wspomagania agregacji cząstek, bezpośrednio zwiększająca wydajność ich sedymentacji. Właściwość ta ma ogromne znaczenie w oczyszczaniu ścieków. Ostatni blok tematyczny tyczył się procesu rozdrabniania materiałów, co dodatnio wpływa na szybkość reakcji chemicznych, a także ułatwia rozpuszczanie. Zajęcia laboratoryjne sfinalizowane zostały pysznym poczęstunkiem zorganizowanym przez pracowników Politechniki Częstochowskiej i Wodociągów Częstochowskich.

      Na zakończenie wizyty zostaliśmy przewiezieni autokarem na teren Oczyszczalni Ścieków w Kłobucku. To już czwarty raz uczestniczyliśmy w warsztatach naukowych. W Przyszłym roku na pewno tu wrócimy:)

     • O sporcie w szkole słów kilka

     • Od początku roku szkolnego tętni sportowe życie szkoły. Rajd rowerowy oraz początek sezonu zawodów Szkolnego Powiatowego Związku Sportowego przyniósł nam pierwsze sukcesy.

      W ramach Dni Długoszowskich nasza szkoła wspólnie z Ponadregionalnym Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Wieniawa” zorganizowała rajd rowerowy „Śladami Jana Długosza”. Trasa rajdu liczyła łącznie blisko 60 kilometrów. Wystartowaliśmy z kłobuckiego rynku, a punktem docelowym była Nowa Brzeźnica, gdzie czekał na nas skromny poczęstunek. Nim jednak trafiliśmy do miejscowej szkoły zapaliliśmy symboliczny znicz pod pomnikiem Jana Długosza.

      W rajdzie uczestniczyli: Zuzia Kowalczyk, Martyna Lesik, Jakub Łańczak, Szymon Szczepaniak i Radosław Stanik. Udział wzięli również nasi profesorowie: Joanna Foszner, Anna Grygiel, Beata Wojtowicz, Mariusz Wilk oraz Bartłomiej Saran.

       

      Sportowe zawody Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego tradycyjnie rozpoczynają się od sztafetowych biegów przełajowych dziewcząt i chłopców. Tutaj święciliśmy swój pierwszy sukces. Nasze dziewczęta zdominowały sztafetę w swojej kategorii i z wyraźną przewagą wygrały ze swoimi rywalkami. Szkołę reprezentowały: Wiktoria Widuła, Zuzia Kowalczyk, Marcelina Petrykowska, Marta Kotynia, Paulina Bogacz oraz Julia Pyrak.

      Nasi chłopcy spisali się nieco słabiej i w swojej kategorii zajęli ostatecznie III miejsce, przegrywając na finiszu z reprezentantami Krzepic. Chłopaków reprezentowali: Mateusz Marzec, Piotr Grudziński, Michał Chłąd, Piotr Marchwiński, Jakub Kot oraz Kacper Kiepura.

       

      Kolejne zawody, tym razem na terenach krzepickiego Orlika, sprawdziły dyspozycję naszych piłkarzy. W VII Turnieju o Puchar Starosty Kłobuckiego nasi reprezentanci zaprezentowali się z dobrej strony, chociaż końcowy wynik nie do końca odzwierciedla boiskowe wydarzenia. W pierwszym meczu pokonaliśmy Zespół Szkół nr 2. Po bramkach Mateusza Grota oraz Michała Pędrasia zwyciężyliśmy 2:0. W drugim spotkaniu musieliśmy uznać wyższość gospodarzy przegrywając 0:2. W ostatnim meczu bezbramkowo zremisowaliśmy z Zespołem Szkół nr 1.

      Szkołę reprezentowali: Mikołaj Matyja (wybrany najlepszym bramkarzem turnieju), Mateusz Grot, Piotr Grudziński, Piotr Marchwiński, Jakub Łańczak, Michał Chłąd, Jakub Kot, Michał Pędraś oraz Mateusz Marzec.

      Kolejnym sukcesem dziewcząt były rozgrywane na hali kłobuckiego OSiRu zawody w tenisie stołowym dziewcząt. Kolejny raz nasze dziewczyny nie doznały goryczy porażki, wygrywając z reprezentacjami pozostałych szkół. Zuzia Kowalczyk, Oliwia Młyńczyk oraz Magda Luzar wzniosły puchar za zajęcie I miejsca.

      Chłopaki ponownie uplasowali się na III miejscu. Koszulki z logiem szkoły na piersi założyli Maciej Mros i Mikołaj Matyja.

       

      Opiekunami naszych reprezentantów są Mariusz Wilk i Bartłomiej Saran.

      Gratulujemy i czekamy na sukcesy w zawodach rejonowych!