• W III Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kosińskiego w Kłobucku zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego MEN „Godność, Wolność, Niepodległość”
     • W III Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kosińskiego w Kłobucku zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego MEN „Godność, Wolność, Niepodległość”

     • 257 szkołom i placówkom oświatowym w Polsce (na 2 500 złożonych wniosków) przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”. Wśród wyróżnionych szkół znalazło się kłobuckie liceum - III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.

       

      Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 13 000zł, z czego dotacja z MEN wynosiła 10 000zł, pozostałe środki pochodziły z organu prowadzącego.  Środki przeznaczono na organizację wystawy pamiątek (zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów) związanych z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości, organizację wycieczki patriotycznej, związanej tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej oraz na realizację innych działań dodatkowych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

     • Nasze Stypendystki!

     • Miło nam poinformować iż 6 uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku otrzymało w ostatnim czasie stypendia:

      Alicja Długosz, uczennica klasy trzeciej – otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/19. Uczennica spełniła warunki do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem uzyskując przy tym (w roku szkolnym 2017/18) najwyższą średnią ocen w szkole – 5,78.

      Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie. Z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty – Pani Urszuli Bauer wyróżniający się uczniowie odebrali dyplomy oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Uroczystość uświetniły występy artystyczne młodzieży.

      Magdalena Dederko, uczennica klasy drugiej – otrzymała po raz drugi, decyzją  Ministra Edukacji Narodowej, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/18. Uczennica otrzymała świadectwo promocyjne do klasy drugiej z wyróżnieniem (średnia ocen 5,21) oraz uzyskała wybitne osiągnięcia edukacyjne, w tym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i zagranicznym.

      W dniu 13 grudnia 2018 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku,  odbyła się uroczystość wręczenia stypendium  Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców Gminy Kłobuck za rok szkolny 2017/18. Powyższe stypendium otrzymały uczennice:

      1. Alicja Długosz
      2. Magdalena Dederko
      3. Zuzanna Tomczyk
      4. Amanda Skotalczyk
      5. Julia Macoch
      6. Martyna Kozioł

      Mamy nadzieję, że otrzymane przez nasze uczennice stypendia to tylko przystanek w ich drodze do dalszego rozwoju.

      Gratulujemy dziewczętom i życzymy im dalszych sukcesów!

     • Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych 2018

     • W sobotę 15 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach odbyła się Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych 2018.

      Wydarzenie to wprowadziło wszystkich zebranych w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Potrawy i dekoracje świąteczne na stoły bożonarodzeniowe przygotowane zostały przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich reprezentujące gminy powiatu kłobuckiego oraz szkoły ponadgimnazjalne dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki. Lokalni przedstawiciele wytwórców i rzemiosła oferowali regionalne specjały i świąteczne ozdoby - można było podziwiać i dokonać zakupu produktów rękodzieła ludowego i artystycznego. W części artystycznej zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowe w Węglowicach.

      Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie stołu bożonarodzeniowego prezentowanego przez naszą szkołę.

     • Dni Otwarte 2018/2019

     • W dniach 12 -13 grudnia 2018 zorganizowaliśmy Dni Otwarte w III Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku. Gimnazjaliści z klas III oraz uczniowie klas VIII szkół podstawowych mogli zwiedzić naszą szkołę, uczestniczyli także w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli i uczniów z klas: biologiczno-chemicznej, prawniczo-dziennikarskiej, mundurowej oraz ekonomicznej i politechnicznej.

      Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazowe zajęcia z chemii, biologii, podczas których przyszli uczniowie szkół średnich mogli min.: obserwować w dygestorium opary jodu, a w pracowniach biologicznych zważyć pióra, zobaczyć mikroskopijny świat czy wykryć glukozę. Liczni łamali sobie głowy nad łamigłówkami matematycznymi, jeszcze inni szlifowali swój angielski w rytmach zespołu Queen. Powrót do przeszłości „Niepodległej, ”skręcanie komputerów na czas, zagadki geograficzne oraz mrożące krew w żyłach pokazy uczniów z klasy mundurowej sprawiły, że wizyta w naszej szkole na pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów gimnazjów i szkół podstawowych naszego powiatu.

      A ponieważ nie samymi lekcjami nasza szkoła żyje, pokazaliśmy młodszym koleżankom i kolegom, że uczniowie Skorupki uczestniczą w licznych międzynarodowych projektach i programach edukacyjnych oraz zajmują czołowe miejsca w zmaganiach konkursowych na szczeblu powiatowym, regionalnym i krajowym.

      W drugim dniu otwartym uczestniczyły również przedstawicielki Powiatu Kłobuckiego - organu prowadzącego szkołę: pani Zdzisława Kall – pełniąca funkcję Wicestarosty Kłobuckiego oraz pani Joanna Kulejewska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

      Dziękujemy wszystkim uczniom z kl. I, II i III naszego liceum za zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie tegorocznych dni otwartych.

      Więcej informacji na temat działalności szkoły można znaleźć na stronie www.zskosinski.edu.pl.

     • „Młodzi dla Niepodległej”

     • W dniu 02 listopada 2018 roku młodzież oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku wzięli udział w Zaduszkach Katyńskich. Stanowiły one podsumowanie konkursu literackiego dotyczącego zbrodni katyńskiej, w którym udział wzięło ponad 2100 uczniów z województwa śląskiego. Owocem konkursu było wydanie książki z pracami laureatów pt. "Prawda i kłamstwo o Katyniu''. Ważną częścią Zaduszek Katyńskich był koncert "Młodzi dla Niepodległej".

      Wydarzenie to miało miejsce w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska. Wśród zaproszonych gości byli m. in. parlamentarzyści ziemi częstochowskiej: Poseł Lidia Burzyńska, Poseł Mariusz Trepka, Senator Artur Warzocha, Senator Ryszard Majer, Przeor Zakonu Paulinów na Jasnej Górze Ojciec Marian Waligóra, Kurator Oświaty w Katowicach Urszula Bauer, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Częstochowie Anna Bilecka, prywatnie wnuczka jednego z zamordowanych w Katyniu oficerów, samorządowcy, przedstawiciele nauki, dyrektorzy uczelni wyższych i szkół oraz instytucji a także mieszkańcy województwa śląskiego.

       

      Tematyka koncertu Młodzi dla Niepodległej obejmowała repertuar patriotyczny. Wykonawcami były dzieci i młodzież województwa śląskiego. Wśród młodych artystów uczestniczących w tym koncercie zaprezentowała się uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobuku Ewa Trzepióra, która zaśpiewała piosenkę pt.: "Rozkwitały pąki białych róż"... i zebrała ogromne brawa. Nasza uczennica została bardzo ciepło przyjęta co zaowocowało nawiązaniem kontaktów z artystami jednego z teatrów śląskich. Ewa - nasze gratulacje!

     • WYCIECZKA PATRIOTYCZNA ZREALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU MEN „WOLNOŚĆ, GODNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ”

     • W dniach 16 -17 października 2018 roku uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku wraz z opiekunami brali udział w wycieczce patriotycznej pt: Szlakiem Józefa Piłsudskiego i jego Legionów, zorganizowanej w ramach projektu edukacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Godność,  Wolność, Niepodległość”.

      Kielecczyzna jest regionem szczególnie bogatym w wydarzenia o znaczeniu ogólnonarodowym, które zarówno w zakresie kultury narodowej, jak również zmagań zbrojnych w walce o niepodległość, stanowią znaczący element ogólnej historii narodu.

      Teren tego regionu sprzyjał organizowaniu oporu, a w świętokrzyskich miastach i wsiach biły gorące polskie serca. Nieprzypadkowo więc najwybitniejsi polscy przywódcy - wodzowie z okresu walk o niepodległość pojawiali się i działali na tej właśnie ziemi. To tu Naczelnik Kościuszko prowadził swe oddziały do bitew pod Racławicami i Szczekocinami, a w Połańcu ogłosił swój słynny uniwersał... To w Kielcach znajduje się mogiła bohaterskiego Bartosza Głowackiego… To tu działali dowódcy Powstania Styczniowego: Langiewicz, Hauke-Bosak… To tutaj walczyli niosący wolność legioniści Piłsudskiego… To tutaj walczyli najsłynniejsi partyzanci II wojny światowej: Hubal, Ponury, Nurt.

      Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od wejścia na Łysą Górę, a następnie udaliśmy się do Bazyliki na Świętym Krzyżu. Kolejnym punktem wycieczki był  Wykus w Janowicach, który niejednokrotnie stanowił bazę polskich partyzantów. Podczas powstania styczniowego stacjonowali tu powstańcy dowodzeni przez Mariana Langiewicza. W trakcie II wojny światowej znajdowały się tu obozy żołnierzy polskiego podziemia, najpierw pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, później Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury” – por. cc. Jana Piwnika „Ponurego”.

      Uczestnicy wycieczki zaświecili w tym miejscu znicze, tym samym oddając hołd bohaterom wali o niepodległą Polskę.

      Pierwszego dnia zwiedziliśmy również Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, gdzie pod gołym niebem znajduje się jedna z największych kolekcji militariów w Polsce.

      Drugi dzień naszej wycieczki rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum poświęconym Henrykowi Sienkiewiczowi w Oblęgorku. Placówka mieści się w specjalnie zaprojektowanym dla pisarza w 1900 roku dworku. Wewnątrz zobaczyć można pamiątki po nobliście – zbiory biograficzno-literackie, listy oraz przedmioty osobiste do niego należące.

      Kolejnym punktem na mapie naszej wycieczki były Kielce. Miasto to nierozerwalnie związane jest z osobą Józefa Piłsudskiego i Legionów i było pierwszym w zaborze rosyjskim, do którego wkroczył polski żołnierz, niosący wolność.

      Szlak naszej wędrówki rozpoczęliśmy od pomnika Niepodległości przy dworcu PKP. To tu padły pierwsze strzały w walce o wolną Polskę. Spod dworca udaliśmy się na ul. Ściegiennego, gdzie znajduje się pomnik Czwórki Legionowej, symbolizujący przybycie Kompanii Kadrowej do Kielc w sierpniu 1914 roku.

      Kolejnym bardzo ważnym punktem na trakcie naszej wędrówki po Kielcach było dawne więzienie, mieszczące obecnie Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.

      Najbardziej tragicznym okresem w dziejach więzienia były lata 1939 - 1956. To tutaj podczas II wojny światowej Niemcy umieścili punkt zborny dla polskich jeńców. Do końca okupacji przez więzienie przeszło około 16 tys. więźniów…

      W styczniu 1945 r. przez parę tygodni więzieniem dysponowało NKWD a następnie do 1956 r. zarządzały nim władze Bezpieczeństwa Publicznego. Osadziły one w więzieniu wielu więźniów politycznych, nie tylko takich, którzy czynnie wystąpili przeciwko powojennym władzom, lecz również takich, których jedyną "winą" była walka przeciwko Niemcom w szeregach organizacji niekomunistycznych - AK, NSZ. Nocą 4/5 sierpnia 1945 r. doszło tutaj do sławnej akcji żołnierzy AK, dowodzonych przez majora Antoniego Hedę - "Szarego", którzy uwolnili z kieleckiego więzienia ponad 350 więźniów. Wydarzenie to upamiętnia tablica na rogu budynku.

      Kolejnym punktem na mapie naszej wycieczki było Muzeum Narodowe, którego główną siedzibą jest Pałac Biskupów Krakowskich. W  XX wieku pełnił on rolę sztabu legionowego Józefa Piłsudskiego, biura werbunkowego, drukarni, poczty, biura przepustek i siedziby redakcji lokalnego dziennika. W 1939 r. otwarto tutaj Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego.

      Uczestnicy wycieczki zostali oprowadzeni po bardzo ciekawej wystawie p.t: „Biel, Czerwień, Braterstwo”, która została  przygotowywana z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawia ona historię kształtowania się symbolu wspólnoty jakim są barwy państwowe. Akcentuje również ideę braterstwa – szacunku, współdziałania i solidarności. Ekspozycja prezentuje zmiany odcieni barwy czerwonej od karmazynu, amarantu po cynober. Tłem dla opowieści o barwach jest historia Polski, z akcentem na walkę w okresie utraty wolności oraz kulturę w czasie niepodległości. Barwy polskie stanowiły również inspirację dla artystów, co także zostało zaakcentowane.

      Na ekspozycji znalazły się: sztandary, obrazy, litografie, stroje, tkaniny, ceramika, odznaczenia, biżuteria patriotyczna, rękopisy z pieczęciami, pocztówki, nalepki okienne, plakaty i fotografie. Wśród nich m.in. chorągiew „Żywią Y Bronią” z insurekcji kościuszkowskiej, sztandar „Za Naszą i Waszą Wolność” z powstania listopadowego, Bandera z powstania styczniowego, sztandar Pierwszej Brygady Legionów Polskich, a także stroje polskich reprezentantów z Igrzysk Olimpijskich, proporczyk z pierwszej polskiej wyprawy alpinistycznej w Himalaje, zakończonej zdobyciem szczytu Nanda Devi East (7434 m n.p.m.) oraz wstążka biało - czerwona, która towarzyszyła Aleksandrowi Dobie w trzeciej transatlantyckiej wyprawie kajakowej w 2017 roku.

      Warto dodać, że po wystawie uczniowie byli oprowadzani przez samego kuratora wystawy dr Pawła Grzesika.

      W Muzeum mieliśmy okazję uczestniczyć także w warsztatach edukacyjnych p.t: „Komendant, Dziadek, Marszałek -  Józef Piłsudski”.

      Ostatnim punktem naszej wycieczki był Jędrzejów, gdzie zwiedzaliśmy wystawę zorganizowaną na 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W tamtych dniach miasto było świadkiem ważnych wydarzeń – już 3 sierpnia 1914 r. dotarł tu pierwszy regularny oddział polskiego wojska, tzw. Siódemka Beliny, a kilka dni później I Kompania Kadrowa Józefa Piłsudskiego. On sam kilkakrotnie bywał później w Jędrzejowie, a nawet kwaterował w domu Przypkowskich przy Rynku, które również mieliśmy okazję zwiedzać. Mieści się tam piękne Muzeum zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych.

      Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021.

     • Finał powiatowego konkursu wiedzy o 100-letniej historii Polski Niepodległej „A Polska winna trwać wiecznie”

     • W związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Powiat Kłobucki zorganizował konkurs historyczny adresowany do młodzieży, mający na celu poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat drogi Polski ku niepodległości, upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób z nim związanych, ze szczególnym uwzględnieniem ziemi kłobuckiej. Patronat honorowy nad konkursem objął Zarząd Powiatu Kłobuckiego.

      Pierwszy etap konkursu miał miejsce 11 października 2018 roku w czterech zespołach szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym: Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku, Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku, Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku i w Zespole Szkół w Krzepicach. Z ponad 70 uczestników do II finałowego etapu konkursu przeszło 20 najlepszych – po 5 uczniów z każdej ze szkół.

      Drugi etap konkursu odbył się 18 października 2018 roku w Zespole Szkół
      Nr 3 w Kłobucku. W finale udział wzięło 20 uczniów laureatów etapu szkolnego. Uczniowie musieli zmierzyć się z testem jednokrotnego wyboru. Nad przebiegiem konkursu czuwała pięcioosobowa komisja konkursowa.

      Wyniki konkursu:

      • I miejsce – Adam Mazik, uczeń Zespołu Szkół w Krzepicach,
      • II miejsce – Maja Morawska, uczennica Zespołu Szkół w Krzepicach,
      • III miejsce – Alicja Długosz, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego

       im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku,

      Wyróżnienia zdobyli:

      • Piotr Sośniak - uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kosińskiego

      w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku,

      • Michał Kulej i Marcin Janowski - uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku.

      Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe o łącznej wartości ponad 1500 zł. Fundatorem nagród był Zarząd Powiatu Kłobuckiego.

      Podczas wręczania nagród obecni byli zaproszeni goście: Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Wicestarosta Maciej Biernacki, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Joanna Kulejewska, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku Katarzyna Ściebura, oraz opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie.

      Gratulujemy wszystkim laureatom!

     • Październik miesiącem bibliotek szkolnych

     • Na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto ma dziewiętnastoletnią tradycję – po raz pierwszy zorganizowane zostało w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship – IASL).

      Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na znaczącą rolę bibliotek w życiu szkoły,
      w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. W tym roku obchodom święta towarzyszy hasło Książka to przyszłość.

      Łącząc świętowanie z edukacją czytelniczą i medialną, we wtorek i w środę uczniowie z klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach bibliotecznych, zorganizowanych
      we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Kłobuck im. Jana Długosza w Kłobucku.

      Młodzież poznała warsztat informacyjny biblioteki miejskiej i zgromadzony w niej księgozbiór oraz wzięła udział w akcji adopcyjnej książek i filmów. Obcowanie z książką sprawiło młodym czytelnikom wiele radości - m.in. Mariuszowi, który w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży poznał fascynujące przygody Tupcia Chrupcia.

      Dziękujemy pracownikom Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck za miłe przyjęcie
      i profesjonalnie przeprowadzone warsztaty.