• Po raz drugi nasza szkoła przystąpiła do realizacji Priorytetu 3  "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025, którego zasadniczym celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wybieranie książki zamiast innej opcjonalnej formy spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w imprezach czytelniczo- kulturalnych, współpraca z innymi bibliotekami. Realizacja Programu rozpoczęła się od listy życzeń czytelniczych, czyli książek proponowanych przez uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi. Na jej podstawie dokonano zakupu książek i audiobooków do biblioteki szkolnej.

          

   W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa młodzież III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku razem ze swoimi wychowawcami realizowała następujące projekty czytelnicze:

   1. Kampania reklamowa nowo zakupionych książek do biblioteki szkolnej - klasa II bp
   Uczniowie udali się do biblioteki szkolnej i po zapoznaniu się z nowościami wydawniczymi, postanowili je zareklamować, biorąc głównie pod uwagę tematykę utworu, argumentowali, dlaczego warto po nią sięgnąć. Cała akcja  została utrwalona na zdjęciach.

   2. Artystyczna sesja fotograficzna z ostatnio przeczytaną książką - klasa III dep
   Przedmiotem sesji fotograficznej było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Uczniowie przebrali się za bohaterów dramatu, a następnie czytali wybrane fragmenty, odgrywali scenki i utrwalali to na fotografii. Cała lekcja pokazała ogromną kreatywność uczniów i ich pomysłowość.

       

   3. Inscenizacja fragmentów omawianych lektur na lekcjach języka polskiego - klasa II cp
   W trakcie lekcji języka polskiego, po omówieniu lektury Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele”, uczniowie przebrani w stroje inscenizowali wybrane fragmenty dramatu. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie i talent aktorski niektórych uczniów, którzy  znakomicie potrafili wejść w rolę bohatera.

   4. Okładanie książek w szkolnej bibliotece- klasa II dep
   Uczniowie klasy II dep na lekcjach wychowawczych przeprowadzili akcję konserwacji księgozbioru biblioteki szkolnej, a także okładali książki nowo zakupione. Działanie to miało na celu ochronę zbiorów przed zniszczeniem i uświadomienie, że wypożyczane książki należy szanować.

   5. Porównywanie wybranego dzieła literackiego z jego filmową adaptacją - klasa I a
   Uczniowie po obejrzeniu filmu pt.: „ Harry Potter” dokonali porównania z książką, zauważyli różnice i podobieństwa, które wypisywali na przygotowanych planszach. Następnie opracowali wnioski końcowe.

   6. Prace plastyczne reklamujące ostatnio przeczytaną książkę - klasa III ap
   Klasa zorganizowała kampanię reklamową ostatnio przeczytanych książek. Uczniowie wykonali prace plastyczne promujące czytelnictwo i ciekawe pozycje książkowe.

        

   7. Recenzja ulubionej książki - klasa III bp
   W czasie lekcji wychowawczej uczniowie pisali recenzje wybranych książek, głównie lektur, analizując i oceniając je na wielu płaszczyznach po to, żeby podkreślić ich wyjątkowość i aby przełamać stereotyp mówiący o tym, że lektury są nieciekawe.

   Recenzja_ksiazki_Lalka_WN.pdf
   Recenzja_ksiazki_Wesele_IK.pdf
   Recenzja_ksiazki_Wesele_NK.pdf

   8. Recytacja utworów wybranego autora - klasa I d
   Na lekcji języka polskiego uczniowie, po wcześniejszym przygotowaniu się, recytowali wybrane utwory, oddając ich nastrój i tematykę. Należy podkreślić, że niektórzy spośród recytujących wykazali się dużym talentem i umiejętnościami aktorskimi.

        

   9. Kącik literacki promujący nowości wydawnicze - klasa III cg
   Uczniowie klasy III cg zorganizowali spotkanie w bibliotece szkolnej, w trakcie którego zostały zaprezentowane nowości wydawnicze z gatunku kryminału, sensacji i fantastyki. Zebrani wybrali swoje ulubione książki i czytali ich najciekawsze fragmenty.

   10. Przeprowadzenie akcji propagującej „Ideę bookcrossingu - uwolnij książkę”- klasa II ap
   W ramach akcji promującej czytelnictwo uczniowie przynosili do szkoły książki, którymi się wymieniali, zachęcając jednocześnie do ich czytania. Przeczytane książki uczniowie zostawiali na stoliku w widocznym miejscu z myślą o innych czytelnikach.

   11. Spotkanie z lokalnym twórcą - klasa I c
   Uczniowie klasy i c postanowili zorganizować spotkanie z lokalnym twórcą. W tym celu wcześniej zapoznali się z jego dokonaniami i przygotowali zastaw ciekawych pytań. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

   12. Gazetka ścienna poświęcona wybranemu twórcy i jego dziełom - klasa III deg
   Przy szkolnej bibliotece uczennice klasy III dg zamieściły gazetkę ścienną poświęconą Kass Morgan i jej twórczości, przybliżając w ten sposób tematykę  utworów tej pisarki. Zapewne znajdą się chętni, którzy sięgną po takie tytuły jak: „Dzień 27”, „ Misja 100”.

        

   13. Głośne czytanie baśni i legend w wybranym przedszkolu - klasa III bg
   Uczniowie udali się do wybranego przez siebie przedszkola (Gminne Przedszkole nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku), a następnie czytali dzieciom baśnie: Kot w butach, Roszpunka, Brzydkie kaczątko. Czytanie przeplatane było  rysowaniem i zabawą.

      

   14. Konkurs wiedzy „Patron mojej szkoły” - klasa III cp
   W trakcie dwóch lekcji wychowawczych uczniowie samodzielnie opracowali pytania dotyczące patrona szkoły, następnie przeprowadzili test. Po jego sprawdzeniu ogłoszono wyniki i nagrodzono laureatów.

   15. Quiz „ 101 powodów, dla których warto czytać książki”; plakat „ Czytam , więc wiem” - klasa I b
   Na lekcji z wychowawcą przeprowadzono quiz, którego tematem było określenie korzyści płynących z czytania. Uczniowie podali mnóstwo powodów, dlaczego warto czytać. Ortografia, bogate słownictwo, szeroka wiedza to te najważniejsze. Wspólnie wykonany plakat był podsumowaniem quizu.

   16. Czytanie fragmentów przyniesionych książek - klasa III ag
   Uczniowie przynieśli do szkoły swoje ulubione książki oraz nowości wydawnicze godne polecenia i w trakcie lekcji wychowawczej głośno czytali wybrane przez siebie fragmenty, zachęcając kolegów i koleżanki do sięgnięcia po daną książkę.

      

    

   Cele szczegółowe, efekty, sposoby realizacji wszystkich działań projektowych zamieszczone są w Kartach projektów czytelniczych, które znajdują się w dokumentacji biblioteki szkolnej. Należy podkreślić, ze w programie brali udział uczniowie wszystkie klas, wykazując ogromne zaangażowanie oraz umiejętność pracy zespołowej. Najważniejszym pozytywnym efektem przystąpienia do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzbogacenie biblioteki szkolnej o nowości wydawnicze i książki atrakcyjne z różnych dziedzin wiedzy dla młodego czytelnika oraz lektury szkolne, dzięki którym biblioteka jest miejscem często odwiedzanym przez młodzież, nauczycieli, pracowników administracji z uwagi na atrakcyjność czytelniczą  z jej zasobów. Poza tym widoczne jest dużo większe zainteresowanie książką, która rozwija wyobraźnię, jest źródłem wiedzy i zapewnia atrakcyjne spędzenie czasu. Wzrosła rola biblioteki szkolnej  w realizacji procesu dydaktycznego z uwagi na możliwość korzystania z jej zbiorów, spełniających oczekiwania i potrzeby czytelników.

   Całkowity koszt realizacji Programu wyniósł: 15 310,33 zł, z tego:

   - 12 000,00 zł to środki pochodzące z budżetu państwa

   - 3 310,33 zł to wkład organu prowadzącego.

   ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE:

   Liczba zakupionych książek do biblioteki szkolnej w ramach Programu : 453 książki  i 12 audiobooków;

   Liczba wszystkich uczniów w szkole objętych Programem: 373

   Odsetek lektur szkolnych zakupionych w ramach Programu: 287 sztuk- 63,3%