• Koncert charytatywny ,,Petarda"

     • Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą - Adam Asnyk

      Radny Rady Miasta w  Kłobucku - Tomasz Wałęga i Komitet Społeczny Lepsze jutro, zapraszają na niezwykły koncert charytatywny Petarda, który odbędzie się w Kłobucku w MOK-u 24 września 2022 roku. To kolejny projekt muzyczny, skupiający wokół siebie wrażliwych ludzi kultury i sztuki. Cel przedsięwzięcia  wyjątkowo szczytny, bowiem dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony Stowarzyszeniu Mila i Przyjaciele, działającemu na rzecz osób niepełnosprawnych i autystycznych.

      Moi drodzy, w tym dniu nie powinno zabraknąć i nas, czyli Skorupiaków, dlatego też, członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu będą  podczas koncertu prowadzić sprzedaż przygotowanych smacznych przekąsek i napojów.

      Nie bądźmy obojętni - przyjdźmy i pomóżmy!

      Serdecznie zapraszamy.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     • Jeszcze nie tak dawno dziękowaliśmy sobie nawzajem za spędzony czas roku szkolnego 2021/2022, jednocześnie ciesząc się rozpoczynającymi wakacjami. Ale, jak to mawiał Heraklit z Efezu Panta rhei, czyli Wszystko płynie. I tak, po dwumiesięcznej przerwie odświętni i pełni wigoru do pracy, spotykamy się 1 września na sali gimnastycznej naszego wyjątkowego liceum, rozpoczynając rok szkolny 2022/23. W tym dniu gospodarzami uroczystej akademii, której przewodnim hasłem były słowa Lwa Tołstoja – Nauka to pokarm dla rozumu. byli uczniowie klas IIIap i IIIbp wraz ze swoimi wychowawcami – p. Justyną Garus-Kempą i p. Wiolettą Sosnecką.

      Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniu hymnu, p. Dyrektor Katarzyna Ściebura powitała uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły, a także przybyłego gościa p. Macieja Biernackiego - członka Zarządu Powiatu Kłobuckiego. Zarówno p. Dyrektor, jak i p. Maciej Biernacki  życzyli wszystkim wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, aby nadchodzący rok szkolny okazał się udany, a czas spędzony w murach naszej szkoły zaowocował licznymi sukcesami.

      Podczas rozpoczęcia roku szkolnego byliśmy świadkami ślubowania pierwszoklasistów, którzy przystąpili do społeczności uczniowskiej III LO im. Kazimierza Kosińskiego, stając się pełnoprawnymi Skorupkami.

      Konferansjerami podczas uroczystości byli Roksana Ranoszek i Mikołaj Kupka, których słowa były przeplatane piosenkami lat 70-tych: Nie wrócą te lata, Najtrudniejszy pierwszy krok,  Tyle słońca w całym mieście. Swój wyjątkowy wokal zaprezentowały: Nikola Bernad, Julia Jeziorowska i Julia Wojtowicz.

      Druga część akademii została poświęcona rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie  upamiętnili tragiczne wydarzenia minionego wieku związane z napadem hitlerowskich Niemiec na Polskę. Karolina Szczepaniaki  Martyna Cendal recytowały wiersz na tle podkładu z filmu Polskie drogi, Olga Kowalik  wzruszająco wykonała utwor Rozkwitały pąki białych róż, a Tomasz Rokosa  zagrał na saksofonie. W świadomości Polaków wybuch II wojny światowej był początkiem dramatycznych doświadczeń nie tylko dla naszego państwa, ale również dla całej Europy i świata. Szanujmy więc dzisiaj to, że możemy rozpocząć spokojną naukę i nauczanie oraz fakt, że jesteśmy wolni i bezpieczni.

      W końcowej części uroczystości wystąpiła Małgosia Cieśla, wypowiadając słowa, które powinny stać się mottem całej naszej społeczności szkolnej – Niech nasza szkoła będzie czymś więcej.

      I pamiętajmy, że ważne są te dni, których jeszcze nie znamy. Te słowa na zakończenie wyśpiewały:  Nikola Bernad, Julia Jeziorowska, Julia Wojtowicz. i Olga Kowalik.

      Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wszystkim uczniom życzymy, aby każdy dzień wzbogacał w wiedzę i nowe doświadczenia, a szkoła była dla Was miejscem,  do którego zawsze z chęcią będziecie przychodzić.

      Za pomoc w przygotowaniu akademii dziękujemy również p. Piotrowi Witkowskiemu i uczniom klas mundurowych z pocztu sztandarowego.

     • Stypendium socjalne 2022

     • OGŁOSZENIE
      w sprawie stypendium szkolnego
      dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłobuck.
      znajduje się -TUTAJ-.

      Więcej informacji u pedagoga szkolnego - p. Aleksandry Desperak.

     • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • 24 czerwca 2022 upłynął w naszej szkole pod znakiem podsumowań mijającego roku szkolnego 2021/2022. Uczniowie klas IIIb i Ib byli w tym dniu gospodarzami uroczystej akademii końcoworocznej i mieli zaszczyt powitać wszystkich, którzy przybyli na tę uroczystość – dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz całą społeczność uczniowską.
      W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni goście – pan Krzysztof Nowak– Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego oraz pani Honorata Kołodziej – Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.

      Rok szkolny 2021/2022 był pełen niezapomnianych wydarzeń. We wrześniu i październiku wróciliśmy do nauki stacjonarnej w szkole. Od 25.11.2021 do 09.01. 2022,  a potem od 27.01.2022 aż do ferii zimowych ponownie byliśmy na nauczaniu zdalnym.

      Koniec naszych ferii zimowych zbiegł się z rozpoczęciem wojny na Ukrainie. Świat się zatrzymał, wstrzymał oddech. Niedowierzanie mieszało się i miesza się dalej ze wściekłością i bezradnością. Byliśmy i jesteśmy świadkami nowego rozdziału w historii świata. Co dalej?- to pytanie nadal pozostaje bez odpowiedzi. Młodzi Ukraińcy z dnia na dzień stracili bliskich, dom, szkołę, miasto. Niezwykle dobitnie wybrzmiały słowa Pani dyrektor Katarzyny Ściebury, która podkreśliła fakt, że uczniowie naszej szkoły mogą uczyć się w bezpiecznej szkole i że jest to przywilej.

      Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni w roku szkolnym 2021/2022. Czas ten to w naszej szkole wiele działań wolontariackich na rzecz Ukrainy, ale także na rzecz lokalnej społeczności. Mijający rok szkolny obfitował w szkolne inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, sukcesy naukowe i sportowe uczniów naszej szkoły.

      25 uczniów naszej szkoły otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Najwyższe średnie ocen uzyskały klasy 1b, 2b, 3b. Pani dyrektor Katarzyna  Ściebura oraz wychowawcy poszczególnych klas i zaproszeni goście wręczyli uczniom świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy oraz listy gratulacyjne rodzicom uczniów. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów  wręczyli dyplomy uczniom wyróżniającym się.

      Za pomoc w przygotowaniu akademii dziękujemy  panu dr. Piotrowi Witkowskiemu, Nikoli Bernad z kl. 1a, uczniom klas mundurowych z pocztu sztandarowego.

      Klasa IIIb i Ib

     • Uroczystość szkolna w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku w dniu 3 czerwca 2022 roku

     • Spotkanie z poetką, malarką panią Zofią Trzepiórą-Noga, promocja jej tomiku poetyckiego W ogrodzie myśli oraz podsumowanie realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”

      W dniu 3 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku odbyło się spotkanie młodzieży z lokalną poetką i malarką panią Zofią Trzepiórą – Noga.

      Spotkanie połączone było z promocją jej tomiku poetyckiego W ogrodzie myśli. Wydarzenie promujące czytelnictwo było ostatnim elementem realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

      Spotkanie rozpoczęła Pani dyrektor mgr Katarzyna Ściebura, która  powitała przybyłych na uroczystość gości: p. Zdzisławę Kall – Wicestarostę Kłobuckiego, p. Joannę Kulejewską – Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku, p. Katarzynę Drabczyk – opiekuna projektu z ramienia Starostwa Powiatowego w Kłobucku, nauczycieli oraz młodzież III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku.

      Następnie pani Zofia  z wielką pasją opowiedziała o swojej twórczości - malarstwie i poezji. Czytane przez Nią wiersze i wyeksponowane na sztalugach obrazy wzbudziły ogromne zainteresowanie zebranych.  Uczennice naszej szkoły przeprowadziły wywiad z p. Zofią Trzepiórą - Noga na temat jej źródeł inspiracji, pasji, podróży. Całość spotkania uświetniły występy  artystyczne uczniów.

      Druga część spotkania była podsumowaniem realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. Opiekun biblioteki p. Beata Siejka wraz z młodzieżą  dokonała  podsumowania podjętych działań.

      Całkowita wartość projektu wyniosła 15 000,00 zł. Na jego realizację szkoła otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w wysokości 12 000,00 zł. Wysokość wkładu własnego organu prowadzącego wyniosła 3 000,00 zł.  

      Najważniejszym pozytywnym efektem przystąpienia do NPRC było wzbogacenie biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze, w tym książki historyczne, lektury szkolne. Dzięki temu wzrosła jej rola w realizacji procesu dydaktycznego.

      Zakupiono 453 książki (w tym 287 lektur) i 12 audiobooków. Biblioteka szkolna zmieniła siedzibę i powiększyła swoją powierzchnię użytkową a także została odpowiednio doposażona w regały, stoliki komputerowe, czytniki e-booków.

      Podczas realizacji projektu dużym zaangażowaniem wykazali się uczniowie - wszystkie klasy pod kierunkiem wychowawców realizowały bardzo zróżnicowane „ Klasowe  projekty czytelnicze”. Podjęto współpracę z Biblioteką Publiczną w Kłobucku, organizowano konkursy czytelnicze, publikowano na łamach szkolnego pisma „ Skorupka” teksty literackie oraz prace plastyczne naszych uczniów.

      W wyniku przystąpienia do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wzrosła atrakcyjność czytelnicza zasobów biblioteki szkolnej, która stała się miejscem często odwiedzanym zarówno przez młodzież, jaki i  nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

     • Spotkanie z Policją

     • W miesiącu czerwcu 2022r. w ramach akcji związanej szczególnie z bezpieczeństwem uczniów podczas zbliżających się wakacji funkcjonariusze kłobuckiej policji z wydziałów prewencji i drogówki: starszy aspirant Agnieszka Furgalska oraz sierżant sztabowy Kamil Matyjewicz spotkali się z młodzieżą klas III Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku i przeprowadzili warsztaty, podczas których omówiono istotne kwestie związane z  bezpieczeństwem młodzieży w sytuacjach życia codziennego. Szczególnie zwrócono uwagę na zagadnienia związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi, omówiono także nowe przepisy ruchu drogowego, oraz zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą, w górach oraz podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych.

      W czasie spotkania młodzi ludzie mieli dodatkowo okazję zapoznać się ze statystykami i rodzajem zdarzeń drogowych powodowanych przez kierowców. Stróże prawa wyjaśniali najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez uczestników ruchu drogowego, tłumaczyli również, co należy zrobić na miejscu zdarzenia drogowego, a także przestrzegali przed konsekwencjami spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

     • Zapach wakacji

     • Pachną bzy, płoną złotem i czerwienią azalie, świergoczą ptaki. Plecaki gotowe, walizki już
      w bagażniku. Czy to wakacje? Prawie. Już je widać za rogiem, kuszą i wabią I de wspieraną przez ochotników z I b i dzielną kobietę z I c. Poddając się wakacyjnemu powiewowi, wsiadają do autokaru, a ten unosi ich ku Ziemi Kłodzkiej, daleko od szkolnych obowiązków, klasówek i codziennych zajęć.
       A tu, ku zdziwieniu niektórych, niespodzianka: trzeba poruszać nogami, trochę się zmęczyć, planować wypad do toalety z wyprzedzeniem…

      No, ale kto jak nie oni – dają radę Labiryntowi
      w Twierdzy Kłodzkiej i Błędnym Skałom, dziesiątkom schodów w Wambierzycach i spacerom
      po uzdrowiskach (śmiało piją wody zdrojowe w Kudowie i Polanicy, choć nie wszystkie ,,smaki” rzucają na kolana), deszczowi w Złotym Stoku i podziemnym korytarzom w kopalni złota, gdzie grasuje szalony przewodnik. Tak wytrenowanych zawodników nawet noc nie pokona, wyćwiczone
      w ciągu dnia nogi noszą swoich właścicieli od pokoju do pokoju, nie pozwalając biedakom zasnąć, zmuszając ich ponadto do biegania z czajnikiem, tosterem i …farbą do włosów (,,Pani się nie martwi”).
      Taki przedsmak wakacji. Zniewalający  zapach tych prawdziwych coraz intensywniej unosi się
      w powietrzu. Czujesz je?

      Wycieczka klasowa klasy I de, 26-27 maja 2022 r.