• W III Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kosińskiego w Kłobucku zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego MEN „Godność, Wolność, Niepodległość”
   • W III Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kosińskiego w Kłobucku zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego MEN „Godność, Wolność, Niepodległość”

   • 16.03.2019 08:43
   • 257 szkołom i placówkom oświatowym w Polsce (na 2 500 złożonych wniosków) przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”. Wśród wyróżnionych szkół znalazło się kłobuckie liceum - III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.

     

    Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 13 000zł, z czego dotacja z MEN wynosiła 10 000zł, pozostałe środki pochodziły z organu prowadzącego.  Środki przeznaczono na organizację wystawy pamiątek (zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów) związanych z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości, organizację wycieczki patriotycznej, związanej tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej oraz na realizację innych działań dodatkowych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
   • Celem projektu było uczestnictwo w działaniach związanych z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, realizacja przedsięwzięć związanych z edukacją patriotyczną i obywatelską dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu kłobuckiego, poprzez włączenie ich we wspólne świętowanie obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak wolność, godność, solidarność i prawa człowieka.

     

    W ramach projektu zrealizowano szereg działań mających na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości:

    Realizację projektu zainaugurował w dniu 03 października 2018 roku wykład pracownika naukowego Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wprowadzający w tematykę i inspirujący młodzież szkolną do udziału w nim. 

    W dniach 16 – 17 października 2018 roku odbyła się dwudniowa wycieczka edukacyjna na kielecczyznę ,,Szlakiem Józefa Piłsudskiego i jego legionów” dla 40 zainteresowanych uczniów kłobuckiego liceum. Trasę wycieczki wyznaczały miejsca szczególnie bogate w wydarzenia o znaczeniu ogólnonarodowym, w tym miejsca zmagań zbrojnych w walce o niepodległość prowadzone przez legiony Józefa Piłsudskiego.

    W dniu 24 października 2018 roku odbył się jednodniowy rajd pieszo- rowerowy do miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie powiatu kłobuckiego ,,Marsz ku Niepodległej”. W ramach rajdu uczestnicy oddali hołd poległym w bitwie pod Mokrą – złożyli wieniec pod pomnikiem upamiętniającym bitwę, zwiedzili Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą oraz wysłuchali prelekcji nt. ,,Pociągi pancerne Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej”. Udali się również do zabytkowego XIII-wiecznego kościółka pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej, aby go zwiedzić i wysłuchać opowieści o dziejach tego miejsca, które było świadkiem upadku Rzeczypospolitej i jej wskrzeszenia po I wojnie światowej.

    Kolejnym ważnym elementem realizacji projektu była uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, która odbyła się w dniu 9 listopada 2018 roku. Akademia została przygotowana w formie montażu słowno-  muzycznego przez uczniów i nauczycieli szkoły dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości, w tym przedstawicieli instytucji, z którymi szkoła współpracuje. W trakcie akademii – dokładnie o godzinie 1111 wszyscy zgromadzeni odśpiewali cztery zwrotki hymnu Polski, włączając się tym samym w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej”, ogłoszoną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Ogółem w uroczystości wzięło udział ponad 200 uczestników.

    Po uroczystej akademii nastąpiło otwarcie wystawy pamiątek pt.  ,,Drogi do Niepodległej” związanych z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości. Wystawę zorganizowano w formie wykonanych przez uczniów tablic i plansz edukacyjnych z materiałami ikonograficznymi i fotograficznymi zgromadzonymi przez młodzież podczas rajdu pieszego, wycieczki edukacyjnej oraz udostępnionych ze zbiorów prywatnych nauczycieli, uczniów i ich rodzin.  Wystawa została udostępniona do zwiedzania uczniom wszystkich szkół powiatu kłobuckiego, zaproszonym gościom oraz społeczności lokalnej. Ogółem wystawę obejrzało ok. 1000 osób.

    Prelekcja z historii połączona z panelem dyskusyjnym na temat „II Rzeczypospolita – od narodzin do upadku” była uzupełnieniem, podsumowaniem i ewaluacją działań podjętych w ramach projektu. Rangę wydarzenia podkreślił udział dra hab. Roberta Majznera – prof. Uniwersytetu Humanistyczno– Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, który w swoim wykładzie poruszył kwestię różnych koncepcji odzyskania niepodległości, roli wielkich Polaków w spełnieniu marzeń kilku pokoleń a także rodzenia się państwowości Rzeczypospolitej, jak i problemów państwa odrodzonego po 123 latach niewoli. 

    Włącznie się w realizację działań związanych z obchodami  100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dostarczyło całej społeczności szkolnej pozytywnych przeżyć oraz emocji stanowiących podstawę do budowania świadomych postaw patriotycznych i obywatelskich.

   • Wróć do listy artykułów