• W III Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kosińskiego w Kłobucku zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego MEN „Godność, Wolność, Niepodległość”
     • W III Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kosińskiego w Kłobucku zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego MEN „Godność, Wolność, Niepodległość”

     • 257 szkołom i placówkom oświatowym w Polsce (na 2 500 złożonych wniosków) przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”. Wśród wyróżnionych szkół znalazło się kłobuckie liceum - III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.

       

      Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 13 000zł, z czego dotacja z MEN wynosiła 10 000zł, pozostałe środki pochodziły z organu prowadzącego.  Środki przeznaczono na organizację wystawy pamiątek (zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów) związanych z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości, organizację wycieczki patriotycznej, związanej tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej oraz na realizację innych działań dodatkowych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

     • Nasze Stypendystki!

     • Miło nam poinformować iż 6 uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku otrzymało w ostatnim czasie stypendia:

      Alicja Długosz, uczennica klasy trzeciej – otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/19. Uczennica spełniła warunki do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem uzyskując przy tym (w roku szkolnym 2017/18) najwyższą średnią ocen w szkole – 5,78.

      Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie. Z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty – Pani Urszuli Bauer wyróżniający się uczniowie odebrali dyplomy oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Uroczystość uświetniły występy artystyczne młodzieży.

      Magdalena Dederko, uczennica klasy drugiej – otrzymała po raz drugi, decyzją  Ministra Edukacji Narodowej, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/18. Uczennica otrzymała świadectwo promocyjne do klasy drugiej z wyróżnieniem (średnia ocen 5,21) oraz uzyskała wybitne osiągnięcia edukacyjne, w tym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i zagranicznym.

      W dniu 13 grudnia 2018 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku,  odbyła się uroczystość wręczenia stypendium  Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców Gminy Kłobuck za rok szkolny 2017/18. Powyższe stypendium otrzymały uczennice:

      1. Alicja Długosz
      2. Magdalena Dederko
      3. Zuzanna Tomczyk
      4. Amanda Skotalczyk
      5. Julia Macoch
      6. Martyna Kozioł

      Mamy nadzieję, że otrzymane przez nasze uczennice stypendia to tylko przystanek w ich drodze do dalszego rozwoju.

      Gratulujemy dziewczętom i życzymy im dalszych sukcesów!

     • Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych 2018

     • W sobotę 15 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach odbyła się Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych 2018.

      Wydarzenie to wprowadziło wszystkich zebranych w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Potrawy i dekoracje świąteczne na stoły bożonarodzeniowe przygotowane zostały przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich reprezentujące gminy powiatu kłobuckiego oraz szkoły ponadgimnazjalne dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki. Lokalni przedstawiciele wytwórców i rzemiosła oferowali regionalne specjały i świąteczne ozdoby - można było podziwiać i dokonać zakupu produktów rękodzieła ludowego i artystycznego. W części artystycznej zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowe w Węglowicach.

      Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie stołu bożonarodzeniowego prezentowanego przez naszą szkołę.

     • Dni Otwarte 2018/2019

     • W dniach 12 -13 grudnia 2018 zorganizowaliśmy Dni Otwarte w III Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku. Gimnazjaliści z klas III oraz uczniowie klas VIII szkół podstawowych mogli zwiedzić naszą szkołę, uczestniczyli także w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli i uczniów z klas: biologiczno-chemicznej, prawniczo-dziennikarskiej, mundurowej oraz ekonomicznej i politechnicznej.

      Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazowe zajęcia z chemii, biologii, podczas których przyszli uczniowie szkół średnich mogli min.: obserwować w dygestorium opary jodu, a w pracowniach biologicznych zważyć pióra, zobaczyć mikroskopijny świat czy wykryć glukozę. Liczni łamali sobie głowy nad łamigłówkami matematycznymi, jeszcze inni szlifowali swój angielski w rytmach zespołu Queen. Powrót do przeszłości „Niepodległej, ”skręcanie komputerów na czas, zagadki geograficzne oraz mrożące krew w żyłach pokazy uczniów z klasy mundurowej sprawiły, że wizyta w naszej szkole na pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów gimnazjów i szkół podstawowych naszego powiatu.

      A ponieważ nie samymi lekcjami nasza szkoła żyje, pokazaliśmy młodszym koleżankom i kolegom, że uczniowie Skorupki uczestniczą w licznych międzynarodowych projektach i programach edukacyjnych oraz zajmują czołowe miejsca w zmaganiach konkursowych na szczeblu powiatowym, regionalnym i krajowym.

      W drugim dniu otwartym uczestniczyły również przedstawicielki Powiatu Kłobuckiego - organu prowadzącego szkołę: pani Zdzisława Kall – pełniąca funkcję Wicestarosty Kłobuckiego oraz pani Joanna Kulejewska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

      Dziękujemy wszystkim uczniom z kl. I, II i III naszego liceum za zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie tegorocznych dni otwartych.

      Więcej informacji na temat działalności szkoły można znaleźć na stronie www.zskosinski.edu.pl.