• Przekazanie władzy nowemu Samorządowi Uczniowskiemu

     • 22 października 2019 roku miało miejsce oficjalne przekazanie władzy nowemu Samorządowi Uczniowskiemu. Swoją działalność w Samorządzie zakończyli uczniowie klas trzecich: Kacper Krysik, Nikola Kowol, Karolina Widera.Panie dyrektor Katarzyna Ściebura oraz Joanna Foszner podziękowały uczniom za całoroczną pracę.

      Nowy skład Samorządu uformował się za sprawą wyborów, które odbyły się 17 października. Aktualny skład Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:

      Przewodnicząca: Hanna Klimaszewska (2ac)

      Zastępca przewodniczącej: Mariusz Bednarczyk (2 bde)

      Drugi zastępca przewodniczącej: Zuzanna Bebłot (1bg)

      Skarbnik: Zofia Cichoń (1ap)

      Sekretarz: Zuzanna Ułamek (1cg)

      Pani dyrektor Katarzyna Ściebura życzyła nowemu Samorządowi ciekawych pomysłów oraz owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.

      Ustępujący Samorząd wręczył kwiaty oraz podziękował dyrekcji i opiekunom – pani Aleksandrze Ciesielskiej i pani Agnieszce Sroce-Adamus za pomoc w realizacji działań zaplanowanych w roku szkolnym 2018/2019.

      Opiekę nad Samorządem w roku szkolnym 2019/2020 sprawować będą panie Aleksandra Ciesielska oraz Jolanta Sowa.

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • 11 października 2019 roku o godzinie 12.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3
      w Kłobucku odbyła się uroczysta akademia z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej.

      Uroczystość swoją obecnością uświetnili pani Zdzisława Kall – Wicestarosta Kłobucki, pan Marek Bednarczyk – przewodniczący Rady Rodziców, działającej przy Zespole Szkół nr 3
      w Kłobucku oraz emerytowani nauczyciele naszej szkoły. Wśród dużego grona emerytowanych nauczycieli, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie, znalazł się również pan Mieczysław Kot – wieloletni dyrektor naszej placówki.

      Pani dyrektor Katarzyna Ściebura powitała zgromadzonych, złożyła wszystkim życzenia z okazji święta Edukacji Narodowej oraz wręczyła wyróżnionym nauczycielom Nagrody Dyrektora Szkoły, dziękując im za pracę.

      Część oficjalna akademii zakończyła się wręczeniem przez Samorząd Uczniowski kwiatów wszystkim gościom, Dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. W części drugiej uczniowie klas pierwszych biologicznych (1ap, 1bg) zaprezentowali program artystyczny, na który składały się scenki, obrazujące niefrasobliwe zachowania uczniów na zajęciach. Niejednego rozbawiły humor zeszytów szkolnych, mistrzowsko odegrane przez uczniów role nauczycieli czy parodia piosenki Budki Suflera. Na zakończenie akademii nauczycielom-wychowawcom wręczono prezenty-niespodzianki w postaci … ich karykatur. Dodajmy, iż nauczyciele musieli rozpoznać swoją podobiznę, by móc zabrać prezent ze sobą,
      a to nie było łatwe. Rysunki wykonali uczniowie klas pierwszych: Martyna Leśko, Oliwia Fikier (1bg), Arek Ciszewski (1ag), Martyna Czyż, Iza Gmur, Julia Kochel (1bp).

      Akademię przygotowały klasy 1bp, 1bg pod opieką wychowawców – pani Agnieszki Sroki-Adamus oraz pani Jolanty Sowy. Za pomoc w przygotowaniu akademii dziękujemy: Julii Bojur, Radkowi Stanikowi, Szymonowi Szczepaniakowi oraz uczniom klas mundurowych za wystawienie pocztu sztandarowego.

     • Doradca zawodowy

     • Jeśli jeszcze nie wiesz,co chciałbyś robić w przyszłości, jeśli nie masz konkretnych zainteresowań lub nie potrafisz samodzielnie rozpoznać swoich mocnych i słabych stron oraz jeśli nie wiesz jak zbudować swoją przyszłość zawodową, to znak, że zajęcia prowadzone przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowiesą właśnie dla Ciebie.

      Spotkanie, które odbyło się w naszej szkole w dniu szesnastego października 2019 roku poświęcone było uczniom klas drugich oraz trzecich i dotyczyło umiejętności planowania kariery zawodowej oraz odpowiedniego zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

      Ponadto doradcy zawodowipomagają w wyborze przyszłego kierunku nauki, oferują nowoczesną informację o zawodach i placówkach oświatowych. Udzielają porad i informacji dotyczących indywidualnych predyspozycji zawodowych oraz obecnej sytuacji na rynku pracy. Oprócz tego pomagają efektywnie planować rozwój zawodowy i przygotowują do aktywnego wejścia na rynek pracy.

     • Bezpieczeństwo bankowe

     • Spektakularne napady na banki, kiedy złodzieje miesiącami kopali długie tunele, żeby dostać się do skarbca można oglądać już tylko na filmach! Dziś przestępcy mogą ukraść nam wszystkie pieniądze z konta z drugiego końca świata i to nie ruszając się sprzed komputera! Czy można się przed tym bronić? Oczywiście!

      Uczniowie ZS nr 3 w Kłobucku już o tym wiedzą dzięki spotkaniu dotyczącemu „Bezpiecznego bankowania”, które odbyło się dziewiątego października 2019 roku w budynku szkoły. Aby uniknąć wszelkich nieprzyjemności należy zastosować się do dziesięciu zasad, które skutecznie utrudniają działanie cyberprzestępcom.

      Oto one:

      1. Nie otwieraj załączników z niepewnych źródeł i nie klikaj w podejrzane linki.
      2. Sprawdzaj adresy stron www, na których się logujesz, a także ich certyfikaty.
      3. Regularnie aktualizuj urządzenia i oprogramowanie na komputerze i telefonie.
      4. Twórz skomplikowane hasła trudne do odgadnięcia przez postronne osoby.
      5. Nie używaj tego samego hasła do różnych kont oraz nie zapisuj haseł na kartkach ani w plikach na komputerze.
      6. Nie podawaj / nie wysyłaj swoich loginów i haseł innym osobom.
      7. Nie loguj się przez publiczne, niezabezpieczone wi-fi do serwisu internetowego iPKO i aplikacji mobilnej IKO.
      8. Nie loguj się do bankowości elektronicznej na urządzeniach publicznie dostępnych np. w kafejkach, hotelach.
      9. Czytaj treść SMS przed potwierdzeniem transakcji.
      10. Nie podłączaj zewnętrznych nośników danych do swojego urządzenia, jeśli nie masz co do nich pewności.

      Pamiętaj!

      Bezpieczeństwo Twoich finansów w sieci zależy w dużej mierze od Ciebie!

     • Handel ludźmi

     • Handel ludźmi ma różne oblicza, o czym można przekonać się oglądając od siódmego do dziewiątego października 2019 roku wystawę umieszczoną na pierwszym piętrze holu Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku.

      Wystawa stanowi jeden z elementów kampanii społecznej, zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi, podejmujących decyzję o wyjeździe do pracy za granicę. Odbiorca może przekonać się, na czym polega i jak wygląda współczesna forma niewolnictwa.

      Mobilną wystawę tworzy sześć plansz, na których znalazły się najważniejsze informacje o samym procederze zniewolenia osoby przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za bezpośrednią zgodą ofiary.

      Jak wynika z policyjnych ustaleń, Polska jest jednocześnie krajem pochodzenia, krajem tranzytowym oraz krajem docelowym dla ofiar tego procederu.Handel ludźmi jest jednym z najbardziej okrutnych rodzajów przestępczości zorganizowanej. Ze względu na bardzo złożony charakter, jest to przestępstwo niezwykle trudne do wykrycia i udowodnienia. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.

      Plansze wzbogacono fotografiami stanowiącymi autentyczny materiał zebrany przez służby w toku działań operacyjnych w ramach ścigania przestępstwa handlu ludźmi oraz wskazówkami o możliwościach uzyskania pomocy przez ofiary przestępstw wraz z numerami telefonów alarmowych. Materiały w języku polskim przetłumaczone zostały na angielski i rosyjski.

      Ekspozycja dot. procederu handlu ludźmi uzupełnia obchodzony w październiku Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.

     • Przyrodnicy ze „Skorupki” w Podlesicach

     • Dzięki współpracy naszej szkoły ze Stowarzyszeniem „Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu”, w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Przyrodniczej w Podlesicach, w dniach 18 – 20.09. 2019r. odbyła się szósta edycja warsztatów ekologicznych dla uczniów z klas drugich i trzecich o profilu z rozszerzoną biologią i geografią.

      Podczas pieszych wędrówek prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów   - p. Agatę i p. Macieja, uczniowie zostali zapoznani z historią powstania Jury Krakowsko – Częstochowskiej, z formami ochrony przyrody prowadzonymi na jej terenie, kseromorficzną roślinnością górek kroczyckich i podlesickich oraz jaskiniową fauną. Pogoda w tym dniu nas nie zawiodła, tak więc udało się zdobyć zamek w Morsku, Górę Aptekę, Górę Zborów (462 m n.p.m.) skąd nie tylko rozpościerają się piękne widoki na całą Jurę, ale czasami widoczne są nawet Beskidy. Wiele emocji wywołało wydobywanie kalcytów w kopalni Szpatowców i przejście przez Jaskinię Dudnik.

      Najczęściej w trzecim dniu warsztatów odbywaliśmy wycieczkę do Mirowa, by Grzędą Mirowską dojść do zamku w Bobolicach. W tym roku niespodzianka – teren niedostępny - odbywa się plan filmowy „Korony królów”. Udaliśmy się więc do Rezerwatu Parkowego w Złotym Potoku. Wędrując wokół stawów „Sen nocy letniej” i „Amerykan” dotarliśmy do Jaskini Niedźwiedziej. Pani Agata opowiadała o zjawiskach krasowych, genezie powstania jaskini, stalaktytach, stalagmitach, draperiach,… i pokazała nam korzenie drzew – jedyna okazja żeby je zobaczyć na żywo w całej okazałości. Trochę strachu napędził nam sieciarz jaskiniowy – mały, niepozorny, ale jadowity pająk, który na świetle dziennym umiera.

      Kolejnym przystankiem w rezerwacie było „Źródełko spełnionych marzeń”, tzw. źródełko miłości. Każdy wypowiadał w myślach swoje pragnienie i rzucał kamień za siebie  - ciekawe, ile z tych marzeń spełni się… ? Idąc dalej czerwonym szlakiem minęliśmy „Staw Zielony” i „Diabelskie Mosty” – grupę ostańców skalnych, aż udało się nam dotrzeć do Gospodarstwa Rybackiego „Pstrągarnia” - najstarszej hodowli pstrąga tęczowego kontynentalnej Europie, założonej w 1881 roku przed hrabiego Edwarda Raczyńskiego i działającej nieprzerwanie do dziś. Kończąc wizytę w Złotym Potoku nie mogliśmy ominąć Pałacu Raczyńskich i dworku Zygmunta Krasińskiego, gdzie poznaliśmy historię okolicy.

      Nauka nauką, ale rozrywka też jest potrzebna. Pan Maciej w trakcie naszych barwnych wędrówek, pogłębiających naszą wiedzę, zorganizował dla nas ognisko z kiełbaskami i dyskotekę oraz ciekawe warsztaty tkackie, które uświadomiły nam, jak precyzyjna i wymagająca cierpliwości jest to czynność.

      Po pełnej wrażeń wyprawie wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi do domu. Kiedy kolejny wyjazd?

     • Inauguracja zawodów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

     • Od sztafetowych biegów przełajowych rozpoczęła się rywalizacja szkół w ramach zawodów organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Na starcie, zorganizowanego w Przystajni współzawodnictwa, nie zabrakło również naszych reprezentantów. Obie nasze sztafety zajęły w swoich biegach II miejsce.

      Szkołę reprezentowali: Julia Pietrzak, Julia Pyrak, Julia Radzioch, Martyna Leśko, Zuzia Gancarek i Michalina Wydmuch oraz Jakub Kot, Piotr Grudziński, Mateusz Marzec, Jakub Owczarek, Igor Krajewski oraz Bartosz Kasprzak. Opiekunami byli: Mariusz Wilk oraz Bartłomiej Saran.

     • XVIII Dni Długoszowskie

     • W dniach 15 – 22 września 2019 r. w Kłobucku już po raz osiemnasty odbyły się Dni Długoszowskie. To ośmiodniowy cykl imprez sportowych, kulturalnych i edukacyjnych, poświęconych postaci Jana Długosza, słynnego średniowiecznego kronikarza Polski, nauczyciela synów króla Kazimierza Jagiellończyka i przez kilkanaście lat proboszcza parafii w Kłobucku.

      Społeczność naszej szkoły jak co roku brała w tych wydarzeniach aktywny udział. W dniu 17 września uczestniczyliśmy w koncercie zespołu Forteca, który to w zgodnej opinii uczniów okazał się być bardzo interesującym i wartościowym. Uczniowie: Kamil Ogłaza oraz Kamila Knopik reprezentowali szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym: Jan Długosz i jego czasy. W dniu 19 września uczestniczyliśmy zaś w sesji naukowej w  trakcie której mogliśmy wysłuchać między innymi wykładów  profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

     • Matura - i co dalej?

     •  To pytanie, które zadaje sobie co roku większość trzecioklasistów. Praca czy studia? Studia…, ale jakie? Pomocy w odpowiedzi na takie pytania szukali nasi licealiści z klasy III ac i III bde w Katowicach na kolejnych Salonach Maturzystów, organizowanych 11 września w gmachu Uniwersytetu Śląskiego. W ramach imprezy uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną wielu uczelni z naszego regionu i ośrodków akademickich spoza niego. Mogli też uczestniczyć w wykładach dotyczących majowych egzaminów maturalnych z różnych przedmiotów, prowadzonych przez pracowników OKE. Każdy, kto chciał, mógł znaleźć coś dla siebie i powiedzieć: Matura – i wiem, co dalej!