• Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • 24 czerwca 2022 upłynął w naszej szkole pod znakiem podsumowań mijającego roku szkolnego 2021/2022. Uczniowie klas IIIb i Ib byli w tym dniu gospodarzami uroczystej akademii końcoworocznej i mieli zaszczyt powitać wszystkich, którzy przybyli na tę uroczystość – dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz całą społeczność uczniowską.
      W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni goście – pan Krzysztof Nowak– Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego oraz pani Honorata Kołodziej – Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.

      Rok szkolny 2021/2022 był pełen niezapomnianych wydarzeń. We wrześniu i październiku wróciliśmy do nauki stacjonarnej w szkole. Od 25.11.2021 do 09.01. 2022,  a potem od 27.01.2022 aż do ferii zimowych ponownie byliśmy na nauczaniu zdalnym.

      Koniec naszych ferii zimowych zbiegł się z rozpoczęciem wojny na Ukrainie. Świat się zatrzymał, wstrzymał oddech. Niedowierzanie mieszało się i miesza się dalej ze wściekłością i bezradnością. Byliśmy i jesteśmy świadkami nowego rozdziału w historii świata. Co dalej?- to pytanie nadal pozostaje bez odpowiedzi. Młodzi Ukraińcy z dnia na dzień stracili bliskich, dom, szkołę, miasto. Niezwykle dobitnie wybrzmiały słowa Pani dyrektor Katarzyny Ściebury, która podkreśliła fakt, że uczniowie naszej szkoły mogą uczyć się w bezpiecznej szkole i że jest to przywilej.

      Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni w roku szkolnym 2021/2022. Czas ten to w naszej szkole wiele działań wolontariackich na rzecz Ukrainy, ale także na rzecz lokalnej społeczności. Mijający rok szkolny obfitował w szkolne inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, sukcesy naukowe i sportowe uczniów naszej szkoły.

      25 uczniów naszej szkoły otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Najwyższe średnie ocen uzyskały klasy 1b, 2b, 3b. Pani dyrektor Katarzyna  Ściebura oraz wychowawcy poszczególnych klas i zaproszeni goście wręczyli uczniom świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy oraz listy gratulacyjne rodzicom uczniów. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów  wręczyli dyplomy uczniom wyróżniającym się.

      Za pomoc w przygotowaniu akademii dziękujemy  panu dr. Piotrowi Witkowskiemu, Nikoli Bernad z kl. 1a, uczniom klas mundurowych z pocztu sztandarowego.

      Klasa IIIb i Ib

     • Uroczystość szkolna w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku w dniu 3 czerwca 2022 roku

     • Spotkanie z poetką, malarką panią Zofią Trzepiórą-Noga, promocja jej tomiku poetyckiego W ogrodzie myśli oraz podsumowanie realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”

      W dniu 3 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku odbyło się spotkanie młodzieży z lokalną poetką i malarką panią Zofią Trzepiórą – Noga.

      Spotkanie połączone było z promocją jej tomiku poetyckiego W ogrodzie myśli. Wydarzenie promujące czytelnictwo było ostatnim elementem realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

      Spotkanie rozpoczęła Pani dyrektor mgr Katarzyna Ściebura, która  powitała przybyłych na uroczystość gości: p. Zdzisławę Kall – Wicestarostę Kłobuckiego, p. Joannę Kulejewską – Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku, p. Katarzynę Drabczyk – opiekuna projektu z ramienia Starostwa Powiatowego w Kłobucku, nauczycieli oraz młodzież III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku.

      Następnie pani Zofia  z wielką pasją opowiedziała o swojej twórczości - malarstwie i poezji. Czytane przez Nią wiersze i wyeksponowane na sztalugach obrazy wzbudziły ogromne zainteresowanie zebranych.  Uczennice naszej szkoły przeprowadziły wywiad z p. Zofią Trzepiórą - Noga na temat jej źródeł inspiracji, pasji, podróży. Całość spotkania uświetniły występy  artystyczne uczniów.

      Druga część spotkania była podsumowaniem realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. Opiekun biblioteki p. Beata Siejka wraz z młodzieżą  dokonała  podsumowania podjętych działań.

      Całkowita wartość projektu wyniosła 15 000,00 zł. Na jego realizację szkoła otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w wysokości 12 000,00 zł. Wysokość wkładu własnego organu prowadzącego wyniosła 3 000,00 zł.  

      Najważniejszym pozytywnym efektem przystąpienia do NPRC było wzbogacenie biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze, w tym książki historyczne, lektury szkolne. Dzięki temu wzrosła jej rola w realizacji procesu dydaktycznego.

      Zakupiono 453 książki (w tym 287 lektur) i 12 audiobooków. Biblioteka szkolna zmieniła siedzibę i powiększyła swoją powierzchnię użytkową a także została odpowiednio doposażona w regały, stoliki komputerowe, czytniki e-booków.

      Podczas realizacji projektu dużym zaangażowaniem wykazali się uczniowie - wszystkie klasy pod kierunkiem wychowawców realizowały bardzo zróżnicowane „ Klasowe  projekty czytelnicze”. Podjęto współpracę z Biblioteką Publiczną w Kłobucku, organizowano konkursy czytelnicze, publikowano na łamach szkolnego pisma „ Skorupka” teksty literackie oraz prace plastyczne naszych uczniów.

      W wyniku przystąpienia do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wzrosła atrakcyjność czytelnicza zasobów biblioteki szkolnej, która stała się miejscem często odwiedzanym zarówno przez młodzież, jaki i  nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

     • Spotkanie z Policją

     • W miesiącu czerwcu 2022r. w ramach akcji związanej szczególnie z bezpieczeństwem uczniów podczas zbliżających się wakacji funkcjonariusze kłobuckiej policji z wydziałów prewencji i drogówki: starszy aspirant Agnieszka Furgalska oraz sierżant sztabowy Kamil Matyjewicz spotkali się z młodzieżą klas III Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku i przeprowadzili warsztaty, podczas których omówiono istotne kwestie związane z  bezpieczeństwem młodzieży w sytuacjach życia codziennego. Szczególnie zwrócono uwagę na zagadnienia związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi, omówiono także nowe przepisy ruchu drogowego, oraz zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą, w górach oraz podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych.

      W czasie spotkania młodzi ludzie mieli dodatkowo okazję zapoznać się ze statystykami i rodzajem zdarzeń drogowych powodowanych przez kierowców. Stróże prawa wyjaśniali najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez uczestników ruchu drogowego, tłumaczyli również, co należy zrobić na miejscu zdarzenia drogowego, a także przestrzegali przed konsekwencjami spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

     • Zapach wakacji

     • Pachną bzy, płoną złotem i czerwienią azalie, świergoczą ptaki. Plecaki gotowe, walizki już
      w bagażniku. Czy to wakacje? Prawie. Już je widać za rogiem, kuszą i wabią I de wspieraną przez ochotników z I b i dzielną kobietę z I c. Poddając się wakacyjnemu powiewowi, wsiadają do autokaru, a ten unosi ich ku Ziemi Kłodzkiej, daleko od szkolnych obowiązków, klasówek i codziennych zajęć.
       A tu, ku zdziwieniu niektórych, niespodzianka: trzeba poruszać nogami, trochę się zmęczyć, planować wypad do toalety z wyprzedzeniem…

      No, ale kto jak nie oni – dają radę Labiryntowi
      w Twierdzy Kłodzkiej i Błędnym Skałom, dziesiątkom schodów w Wambierzycach i spacerom
      po uzdrowiskach (śmiało piją wody zdrojowe w Kudowie i Polanicy, choć nie wszystkie ,,smaki” rzucają na kolana), deszczowi w Złotym Stoku i podziemnym korytarzom w kopalni złota, gdzie grasuje szalony przewodnik. Tak wytrenowanych zawodników nawet noc nie pokona, wyćwiczone
      w ciągu dnia nogi noszą swoich właścicieli od pokoju do pokoju, nie pozwalając biedakom zasnąć, zmuszając ich ponadto do biegania z czajnikiem, tosterem i …farbą do włosów (,,Pani się nie martwi”).
      Taki przedsmak wakacji. Zniewalający  zapach tych prawdziwych coraz intensywniej unosi się
      w powietrzu. Czujesz je?

      Wycieczka klasowa klasy I de, 26-27 maja 2022 r.

     • Żyj, podróżuj, przeżywaj przygody....wyjątkowy czas w niezwykłych miejscach

     • Polski poeta i dramaturg -  Andrzej Stasiuk mawiał:  Podróżować znaczy żyć. A w każdym razie żyć podwójnie, potrójnie, wielokrotnie. Mam nadzieję, że tej wielokrotności doznali ostatnio uczniowie klas: II bp, II dp i IIcp, którzy w dniach 23.09-25.09.2022 - wraz ze swoimi wychowawcami i opiekunami: p. Wiolettą Sosnecką, p. Bożeną Dewódzką, p. Wojciechem Martyką i p. Adamem Nowakiem, po raz kolejny udali się do wyjątkowych miast naszego kraju.

      Podróż swą zaczęliśmy od Torunia, o którym Jan Długosz pisał, że ozdobnymi budowlami i pokryciem ceglanych dachówek tak cudownie jaśnieje, że niewiele miast może mu dorównać pięknością i wspaniałością. I w pełni należy podzielić XV-wieczną opinię kronikarza, bowiem miasto Mikołaja Kopernika zachwyca. Odbyliśmy spacer po Starym Mieście, zwiedzając i podziwiając: Ratusz Staromiejski i stojący przed nim pomnik Mikołaja Kopernika, Dwór Artusa, Toruńską Katedrę św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, mury miejskie z bramami i licznymi basztami, ruiny zamku krzyżackiegooraz słynną  Krzywą Wieżę.

      Tymi samymi ścieżkami chadzał Fryderyk Chopin, który w liście do przyjaciela pisze: (…) największą impresję, czyli wrażenie, pierniki na mnie uczyniły. Widziałem ja, prawda, i całą fortyfikację ze wszystkich stron miasta, ze wszystkimi szczegółami, (…) prócz tego kościoły gotyckiej budowy, od Krzyżaków fundowane, z których jeden 1231 roku zbudowany. Widziałem wieżę pochyłą niczym w Pizie, ratusz sławny, tak zewnątrz jako i wewnątrz, którego cała budowla onego jest jak najwspanialszą, w guście gotyckim. To jednak nie przechodzi pierników (...) Trzeba przyznać, że wyśmienite.

      Wieczorem udaliśmy się do Gdańska do wyjątkowego hotelu Arche, w którym gościliśmy przez dwie doby.

      Kolejny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Gdańska, o którym można powiedzieć, że jest majestatyczny jak Kościół Mariacki, oknem na morze, bez którego Polska nie będzie mogłaby oddychać, kluczem do wszystkiego, jak mawiał Bonaparte i atrybutem waleczności naszego kraju, czego symbolem są: Pomnik Poległych Stoczniowców, Westerplatte, Muzeum II Wojny Światowej. To miasto z wielowiekową historią i niezwykłą architekturą, zadziwiając urokiem kamienic, uliczek, czy wyjątkowych obiektów, takich jak: Dwór Artusa, Stary Żuraw, Bazylika NMP - największy kosciół ceglany w Polsce. To miejsce jest istotne, zarówno pod względem historycznym, jak i patriotycznym.

      Szczególne wrażenie robiło na nas  Muzeum II Wojny Światowej. Modernistyczny, kolorowy gmach przykuwa wzrok i zachęca do odwiedzenia wnętrza. By obejrzeć ekspozycję, udajemy się na poziom -3, a zwiedzanie rozpoczynamy obejrzeniem jednego z kilku filmów zaproponowanych nam przez twórców wystawy. Po kolei przemierzamy wszystkie sale i przenikamy atmosferą przygnębienia, która panuje w muzeum. Największe wrażenie robi na nas zrekonstruowana ulica z okresu przed wybuchem wojny. Cofamy się do czasów II Rzeczypospolitej i czujemy się jak w bajce, jesteśmy bowiem otoczeni pięknymi kamienicami, które za chwilę zostaną doszczętnie zniszczone niemieckimi bombami.  Naszym oczom ukazuje się ta sama ulica, ale tym razem nie otaczają nas piękne kamienice, lecz ich gruzy.

      Gdańsk zachwycał również wieczorną porą.

      Ostatnim etapem naszej wycieczki był brat Gdańska – Gdynia i siostra – Sopot. Wycieczka w trzecim dniu rozpoczęła się od poznawania Gdyni - nowoczesnego miasta, które nie zapomina o historii, z drugim pod względem wielkości portem. Na początek był spacer Skwerem Kościuszki, podziwianie ORP Błyskawica, Daru Pomorza i Daru Młodzieży.

      Następnie był przejazd do urokliwego Sopotu, w którym nie mogło zabraknąć spaceru po najdłuższym w Europie molo, zbudowanym z drewna.

      Nasza podróż zakończyła się późnym wieczorem z chwilą przyjazdu do Kłobucka. Trzydniowa wycieczka była dla wszystkich wspaniałą lekcją geografii, przyrody i historii, a  także doskonałą okazją do czynnego wypoczynku i integracji.  W naszych pamięciach pozostały mądre przekazy przewodników, niezapomniane chwile - zarówno w promieniach wiosennegp słońca, jak i w strugach deszczu, a w sercach tysiące zdjęć.

     • Zajęcia w PSP w Kłobucku

     • W dniach 23-24 maja 2022r. uczniowie klas trzecich III Liceum Ogólnokształcącego im. K. Kosińskiego w Kłobucku udali się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku w celu uczestniczenia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

      Uczniowie naszej szkoły mieli niebywałą okazję do poznania w praktyce zagadnień związanych z wykonywaniem przyszłej pracy zawodowej  w charakterze funkcjonariusza Straży Pożarnej oraz do pogłębienia wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej, co jest szczególnie ważne w dzisiejszym świecie.

      Zajęcia edukacyjne przygotowane przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej przebiegły niezwykle sprawnie, interesująco i inspirująco. Dzięki nim przypomnieliśmy sobie procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia, zapoznaliśmy się z czynnościami ratowniczymi dotyczącymi złamań, zwichnięć, zasłabnięć i innych. Zostały także zaprezentowane czynności z zakresu resuscytacji także z użyciem defibrylatora AED.