• Akcja charytatywna dla Polaków mieszkających na Kresach – „Święty Mikołaj z Polakami na Kresach”

     • Akcja jest organizowana przez Stowarzyszenie Patriotyczne ”Kresy” w Częstochowie, koordynacją działań zajmuje się Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Częstochowie.
      Akcja polega na zbiórce następujących artykułów:
      - słodyczy z długim terminem przydatności,
      - tylko nowych książek o tematyce historyczno – patriotycznej .
      Paczki przygotowane  z artykułów zebranych zostaną przekazane:
      Towarzystwu Patriotycznemu „Kresy”.

      Wszystkich uczniów i pracowników szkoły prosimy
      o włączenie się do akcji i przynoszenie słodyczy i książek
      do dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2020r. do:
      - p. A. Ciesielskiej, p. P. Witkowskiego
      Zapraszamy do udziału w akcji!

     • Maturzyści z Powiatu Kłobuckiego najlepsi w województwie śląskim

     • Podobnie jak w ubiegłym roku uczniowie maturzyści szkół średnich, prowadzonych przez Powiat Kłobucki okazali się najlepsi. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki i uczniowie z Powiatu Kłobuckiego ze zdawalnością matury na poziomie 81,82% zajęli pierwsze miejsce w województwie śląskim. Zdawalność matury 2020 w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku wynosi 99,02%.

      Bardzo serdecznie gratuluję uczniom tak wspaniałego wyniku, dziękuję za Waszą pracowitość i odpowiedzialność. Słowa podziękowań kieruję także do dyrektorów i nauczycieli za trud i lata poświęcone naszej uzdolnionej młodzieży, dziękuję wszystkim pracownikom samorządowym zaangażowanym w codziennej pracy na rzecz naszych szkół – mówi Starosta Powiatu Kłobuckiego Henryk Kiepura.

      W Polsce słusznie nazywamy maturę egzaminem dojrzałości, a z racji trwającej epidemii, maturzyści zdali sprawdzian zarówno z nabytej wiedzy, jak i obywatelskiej odpowiedzialności. W ostatnich tygodniach swojej szkolnej przygody uczniowie zdali go wzorowo, zostając w domu i podejmując ze swoimi nauczycielami naukę zdalną. W tej wyjątkowej sytuacji  prawdziwym świadectwem dorosłości młodych ludzi, była indywidualna mobilizacja do samodzielnej nauki, co zaowocowało świetnymi wynikami tegorocznych matur.

      Dzięki uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, odnieśliśmy w bieżącym roku ogromny sukces. Brawa i gratulacje należą się tegorocznym maturzystom z naszego powiatu oraz ich nauczycielom, którzy w tym roku musieli wykorzystać swoje zawodowe kompetencje mierząc się z materią cyfrowych technologii.

      Ogłoszone w wtorek, 11 sierpnia przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie, wyniki matur, to dowód, że szkoły powiatowe kształcą swoich uczniów na najwyższym poziomie. Zgodnie z wynikami podanymi przez OKE, uczniowie z naszych szkół osiągnęli najlepszy wynik w województwie śląskim.  

      Do egzaminów przystąpiło 220 uczniów, a zdawalność egzaminu maturalnego, w sesji majowej w szkołach powiatu wyniosła 81.82% dając Powiatowi Kłobuckiemu pierwsze miejsce wśród 36 powiatów i miast na prawach powiatu, w województwie śląskim.

      Wynik ten przewyższa o 7.82 punktów procentowych średnią krajową, która wyniosła 74%. Jesteśmy również liderem biorąc pod uwagę wyniki w poszczególnych typach szkół. Nasze licea ogólnokształcące osiągnęły wynik na poziomie 87.32%, tym samym przewyższając ponad 6 punktów procentowych średnią krajową, która wyniosła 81.10%. Absolwenci techników z wynikiem zdawalności na poziomie 73.03% byli lepsi o prawie 11 punktów procentowych od średniej krajowej, wynoszącej 62.20%. Wygląda na to, że przewaga i rekordowy wynik staną się udziałem naszych uczniów i szkół, również po sesji wrześniowej.

      Za Powiatem Kłobuckim uplasowali się: Miasto Częstochowa z wynikiem 72.32%, Powiat Lubliniecki z wynikiem 70.19%, Powiat Myszkowski z wynikiem 64.16% oraz Powiat Częstochowski z wynikiem 55.81%. Jesteśmy bardzo dumni zarówno z uczniów, nauczycieli jak i dyrekcji, a ten sukces, to inwestycja w przyszłość.

      Serdeczne gratulacje! Pracujemy dla Was!

     • Zajęcia profilaktyczne z Policją

     • W dniach od 21 do 25 września 2020r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kosińskiego w Kłobucku dla uczniów klas pierwszych: a, b, c, d zorganizowano prelekcję dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich,  a dla klas drugich: cg oraz ag warsztaty dotyczące „Cyberprzemocy, dopalaczy oraz odpowiedzialności karnej młodzieży”. Wszystkie zajęcia z uczniami prowadził zespół funkcjonariuszy ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku – sierżant sztabowy Karol Popęda, sierżant sztabowy Aleksandra Śledziona, młodszy aspirant Artur Wróż.

      Podczas spotkania funkcjonariusze Policji rozmawiali z uczniami na temat uzależnień, jakim mogą ulec młodzi ludzie sięgający po substancje psychoaktywne oraz na temat zagrożeń płynących z niewłaściwego użytkowania Internetu i telefonii komórkowej. Zespół policjantów omówił także aktualnie obowiązujące przepisy prawa, które obowiązują młodych ludzi. Podczas prelekcji wykorzystano prezentację multimedialną oraz filmy edukacyjne.

      W filmach wypowiadają się młodzi ludzie, którzy w oparciu o własne doświadczenie i posiadaną wiedzę przestrzegają przed zagrożeniami niesionymi przez internet  oraz zgubnymi skutkami zażywania substancji psychoaktywnych. Uczniowie dowiedzieli się  jak postępować w przypadku zetknięcia z przemocą w wirtualnym świecie,  a także zostali uświadomieni o odpowiedzialności nieletnich za czyny związane z przestępczością internetową. Ponadto zwrócono uwagę na zagrożenia związane z sięganiem młodych osób po używki, w szczególności narkotyki, w tym „zabójcze” w skutkach dopalacze. Przypomniano młodzieży, że w polskim prawie wszystko co związane jest z narkotykami (posiadanie, zażywanie, sprzedawanie) jest nielegalne.

      Głównym celem spotkania, było zwrócenie uwagi, że życie wolne od substancji psychoaktywnych i cyberprzemocy pozwala na uniknięcie kolizji z prawem i chroni przez wieloma życiowymi tragediami.

     • Integracja 2020

     • Powoli mija pierwszy miesiąc nauki. Za uczniami klas pierwszych sporo nowego: nowa szkoła i klasa, nowe twarze, nowe zwyczaje, nowi nauczyciele, nowe przedmioty i wymagania oraz plany i marzenia. No cóż - z NOWYM trzeba się oswoić, wówczas przestaje budzić lęk.

      Jednym z elementów „oswajania się” jest integracja młodych ze Skorupki, którzy w dniach 17-18 września w promieniach letniego jeszcze słońca, z pełną werwą poznawania nowego i pogodą ducha, rozpoczęli wspólną zabawę integracyjną. Na pieszą wędrówkę w stronę pełnego uroku Nadleśnictwa w Kłobucku klasy wyruszały spod szkoły. W czwartek 17 września wyruszyli wraz z nauczycielami-wychowawcami -  p. Justyną Garus - Kempą, p. Karoliną Wysowską, p. Aleksandra Desperak i p. Bartłomiejem Saranem - uczniowie klas Ia i Ic. Natomiast w piątek – 18 września z p. Wiolettą Sosnecką, z p. Wojciechem Martyką oraz p. Aleksandra Desperak i p. Bartłomiejem Saranem – uczniowie klas Ib i Id.

      Bloki przygotowanych zajęć służyły szybkiemu poznaniu się klasy - od imion po zainteresowania i pasje, wzajemnej akceptacji, szacunku i tolerancji oraz stworzeniu odpowiednich warunków do nawiązywania przyjaźni i zdrowych relacji klasowych. Po drodze każda z klas otrzymała pierwsze zadania do wykonania – nauczyć się wiersza na pamięć oraz napisać i zaśpiewać piosenkę o swoim wychowawcy. Czas urozmaicony był zabawami integracyjnymi z p. pedagog – Aleksandrą Desperak,  rozwiązywaniem testów intelektualnych, które przygotował p. Bartłomiej Saran, zajęciami z pierwszej pomocy – i tutaj czuwali nasi niezawodni Strzelcy, którym bardzo dziękujemy, czy też przygotowanym przez samorząd quizu, dotyczącego wiadomości na temat szkoły i społeczności ze Skorupki. Ostatnim punktem było to wspólne grilowanie i biesiadowanie.

      I tym sposobem Pierwszaki już pewnie i śmiało wkroczyły i zasiliły szeregi wyjątkowej społeczności ze Skorupki. Witamy i życzymy samych sukcesów oraz dni tak wyjątkowych, jak ten integracyjny.

      Za pomoc w organizacji dnia integracji dziękujemy p. pedagog – Aleksandrze Desperak, p. Bartkowi Saranowi, przedstawicielom Samorządu oraz Strzelcom, a także wychowawcom.

     • Bezpłatne kursy online dla maturzystów

     • Politechnika Częstochowska zaprasza uczniów klas maturalnych do uczestnictwa w bezpłatnych kursach online przygotowujących do matury.

      Kursy będą przeprowadzone na platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej z następujących przedmiotów:

      • poziom rozszerzony: biologia, chemia, fizyka, informatyka
      • poziom podstawowy i rozszerzony: matematyka

      Zapisy: www.e-learning.pcz.pl

      Harmonogram: www.pcz.pl/studenciak/kursy

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • 1 września 2020r w obecności wszystkich uczniów klas pierwszych, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/21.

      Nie było to zwyczajne rozpoczęcie roku. Było bardzo uroczyście, panował podniosły nastrój, mimo braku gości i pozostałych członków społeczności szkolnej.

      Uczciliśmy minutą ciszy pamięć poległych 81 lat temu - w II wojnie światowej, a następnie uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.

      Ślubowanie, takie jak co roku składali ich poprzednicy, ale w kontekście tak długiej przerwy jakiej wszyscy doświadczyliśmy, słowa roty ślubowania brzmiały jakoś inaczej… donioślej.

      Przed nami podróż w nieznane, ale uzbrojeni w nowe siły jesteśmy gotowi na to, by kształtować swoje charaktery i oswajać nową rzeczywistość.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem COVID -19 rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w III Liceum Ogólnokształcącego im. K. Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku odbędzie się dnia 01.09.2020r. (wtorek) według następującego porządku z zachowaniem wytycznych GIS, MZ, MEN (obowiązkowe maseczki zakrywające usta i nos, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły):

      1. Klasy pierwsze:

      - spotkanie z Dyrektorem szkoły i wszystkimi Nauczycielami na sali gimnastycznej o godz. 9.30

      - przejście z Wychowawcą do sal lekcyjnych:

      • klasa 1a w sali 64
      • klasa 1b w sali 12
      • klasa 1c w sali 76
      • klasa 1de w sali 72

      2. Klasy drugie i trzecie:

      - spotkanie z Wychowawcą w sali lekcyjnej o godz. 10.30

      • klasa 2ap w sali 77
      • klasa 2bp w sali 15
      • klasa 2cp w sali 14
      • klasa 2dep w sali 73
      • klasa 2ag w sali 51
      • klasa 2bg w sali 74
      • klasa 2cg w sali 68
      • klasa 2deg w sali 40
      • klasa 3ac w sali 16
      • klasa 3bde w sali 75

      Przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego i zasad reżimu epidemiologicznego.

     • Wyniki egzaminu maturalnego

     • Informuję, iż odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się w dniu 11.08.2020 (wtorek) o godzinie 12:00. Abiturienci proszeni są o zgłoszenie się do szkoły zachowująć zasady reżimu sanitarnego (obowiązkowa maseczka/przyłbica, rękawiczki, dezynfekcja rąk). Proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

      Dyrektor Szkoły
      Katarzyna Ściebura