• Realizacja rządowego programu „Aktywna tablica” – edycja 2021 w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku

     • Miło nam poinformować iż w tym roku, w oparciu o składany wniosek, szkoła otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” – edycja 2021.

      Z pozyskanych środków zostały zakupione dwa monitory interaktywne dotykowe o przekątnej 75 cali, które posłużą uczniom i nauczycielom w realizacji działań dotyczących wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania.

      Łączna kwota dofinansowania w programie to 17.500,00 zł, z tego:

      • 14.000,00 zł – środku pochodzące z budżetu państwa
      • 3.500,00 zł - wkład organu prowadzącego.
     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 po raz kolejny w naszej szkole

     • Miło nam poinformować, że Powiat Kłobucki w bieżącym roku realizuje w placówkach oświatowych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

      Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku pozyskało wsparcie finansowe w ramach rządowego programu pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” - Priorytet 3.

      Celem programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Szkoła otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 15 000 zł na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami a także na zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz działania promujące czytelnictwo wśród młodzieży szkolnej.  

      Wszystkie zakupione w ramach programu książki zasilą księgozbiór biblioteki szkolnej. Lista pozycji książkowych stworzona została w oparciu o wybory czytelnicze przeprowadzone uczniów, nauczycieli i rodziców.

      Planowane zakupy zostały skonsultowane z Biblioteką Publiczną Gminy Kłobuck im. Jana Długosza oraz zaopiniowane przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski działające przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.

      W ramach realizacji programu, będziemy promować modę na czytanie, organizując konkursy i spotkania autorskie, realizując czytelnicze projekty klasowe oraz uczestnicząc w akcjach i wydarzeniach wspierających rozwój zainteresowań i nawyków czytelniczych całej społeczności szkolnej.

      Planowany jest głównie zakup lektur i książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, a także zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz działania promujące czytelnictwo wśród młodzieży szkolnej.

      Całkowity koszt realizacji zadania - 15 000 zł.

      Kwota otrzymanego rządowego wsparcia finansowego - 12 000 zł.

      Wkład własny Powiatu Kłobuckiego - 3 000 zł.