• GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE  - 13.12.1981 - PAMIĘTAMY

     • Nasza szkoła przystąpiła do projektu upamiętniającego 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - „GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE  - 13.12.1981 - PAMIĘTAMY".

      Organizowany jest on przez Śląskiego Kuratora Oświaty Panią Urszulę Bauer. Partnerami projektu są: NSZZ "Solidarność, IPN Oddział w Katowicach, Stowarzyszenie "Dumni z Polski", Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Patronat nad projektem objęli:  Pani Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz  Pan Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego.

      W ramach projektu planowane są przedsięwzięcia:

      1. Organizacja w szkole pokazu filmu „Nie zabierajcie mamy”.
      2. Przeprowadzenie przez nauczycieli lekcji historii na temat stanu wojennego.
      3. Przygotowanie szkolnego kącika patriotyczno- historycznego: 40 LAT PO STANIE WOJENNYM.
      4. Udział uczniów w konkursie literackim.
      5. Zaprezentowanie na terenie szkoły wystawy przygotowanej przez IPN.

      Szczegóły na stronie: http://pamiec81.pl/

     • Artystyczne wyzwanie

     • W dniu 8.10.2021 r. w Węglowicach odbył się plener malarski, zorganizowany dla młodzieży ze szkół Powiatu Kłobuckiego pod hasłem ,,POWIAT KŁOBUCKI-OKNO NA ŚWIAT".  W plenerze udział wzięły dwie uczennice klasy 3bg - Martyna Leśko i Oliwia Fikier.

      Każdy uczestnik pleneru miał przydzielonego opiekuna-artystę i pod jego czujnym okiem przez kilka godzin tworzył dzieło malarskie. Uczniowie mieli do dyspozycji sztalugi, farby, pędzle oraz inne akcesoria plastyczne. Powstałe w ten sposób obrazy prezentowały  piękno powiatu kłobuckiego oraz otaczającej młodych adeptów sztuki przyrody.

      Spotkanie z artystami z pewnością poszerzyło horyzonty młodzieży. Umożliwiło dzielenie się doświadczeniem plastycznym z młodzieżą z różnych szkół oraz zapewniło rozwinięcie umiejętności twórczych.

      Dzięki uprzejmości Pana Sebastiana Zielonki, który udostępnił nam swoje fotografie, możemy zaprezentować Państwu przepiękne prace Martyny, Oliwii oraz pozostałych uczestników pleneru.

     • Edukacja ekologiczna

     • W dniu 5 października 2021r. dzięki uprzejmości Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu  Częstochowskiego uczniowie klas trzecich ap, bp i dp III Liceum Ogólnokształcącego im. K. Kosińskiego w Kłobucku mieli możliwość uczestniczenia w zorganizowanej wycieczce edukacyjnej do Wydziału Eksploatacji nr 1 Punktu w Kłobucku w celu zapoznania się z ekologicznym podejściem do oczyszczania ścieków i ponownego zagospodarowania tych odpadów np. w rolnictwie.

      Uczniowie poznali cały, skomplikowany proces oczyszczania ścieków z gminy Kłobuck - od punktu zlewnego, poprzez kraty, pompownie i nadmuchy, aż po reaktory biologiczne i osadniki wtórne. Dowiedzieli się, na czym polega mechaniczno-biologiczny proces oczyszczania ścieków oraz jakie trudności są z nim związane. Zobaczyli technologicznie zaawansowany sprzęt, który używany jest w procesie oczyszczania ścieków oraz zostali poinformowani o szeregu norm, jakie  musi spełniać oczyszczalnia, aby mogła funkcjonować. Zwrócono także uwagę na to, że praca w oczyszczalni prowadzona jest w sposób przyjazny środowisku i zgodnie z najwyższymi standardami ekologicznymi. Celem naszej wyprawy było poznanie zasad ekologii i przypomnienie młodym ludziom, że ich postawy wspierają rozwój gospodarowania środowiskiem i przyczyniają się do jego ochrony, pobudzają do działania, zmierzają do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i maksymalnej ich ochrony. Wizyta naszych uczniów w punkcie Oczyszczalni wpisała się w  podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2021/22 w zakresie wzmocnienia edukacji ekologicznej w szkołach i rozwijania postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

     • Europejski Dzień Języków Obcych w III LO na Skorupki

     • Europejski Dzień Języków Obcych obchodzony jest 26 września każdego roku. W naszej szkole świętowaliśmy go 30 września. Wydarzenie to miało zwrócić uwagę  nie tylko na bogactwo języków, jakimi posługują się  mieszkańcy europejskich krajów, ale także na ich różnorodność kulturową.

      W przygotowaniach prezentacji wzięli udział wszyscy uczniowie - każda klasa losowała jeden kraj europejski i miała za zadanie przybliżyć klimat danego państwa, np. przygotować kilka ciekawostek, tradycyjne potrawy, zaprezentować charakterystyczny ubiór lub taniec. Uczniowie w odpowiedni sposób  udekorowali swoje sale - zawisły w nich flagi państw europejskich oraz plakaty informacyjne. Uczniowie zaprezentowali też proste zwroty w różnych językach. Szczególną uwagę przykuł zapach  przygotowanych potraw, który roznosił się po całej szkole. Można było skosztować m. in. grecką sałatkę z  oliwkami, pyszne ciasteczka duńskie, portugalskie pączki czy też delektować się angielską herbatą. Oczywiście nie zabrakło pizzy z Włoch oraz francuskich bagietek. Ponadto, uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując quiz dotyczący wiadomości zaprezentowanych w tym dniu.

      Wszystkie zadania wykonane przez uczniów w tym dniu  były oceniane przez komisję konkursową w której skład weszli nauczyciele języka angielskiego. Rywalizację zwyciężyła klasa 1b (uzyskując 24 punkty na 25 możliwych do zdobycia). Wyróżnienie otrzymały trzy klasy, które uzyskały jednakową liczbę 23 punktów: 2dp, 3bp, 3bg.

      Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole pokazał, że nauka języków to doskonała rozrywka, a zdobywanie wiedzy na temat kultury innych narodów to fascynująca przygoda. Uczniowie bawili się tego dnia wyśmienicie i - jak sami przyznali – dzień ten był doskonałą okazją do integracji klasowej i międzyszkolnej, której tak bardzo im brakowało z powodu obostrzeń związanych z pandemią i miesięcy spędzonych na nauce zdalnej.

      Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszej szkolnej wyprawy po Europie !!!

     • Zakończenie zbiórki na remont mieszkania

     • „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

      W dn. 27-29 września Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało w naszej szkole zbiórkę pieniędzy na remont mieszkania naszej uczennicy, które uległo częściowemu zniszczeniu podczas pożaru. Wolontariusze czynnie włączyli się w akcję zbierając podczas przerw pieniądze do puszek. Uczniowie naszej szkoły wykazali się empatią i dużym sercem zasilając zbiórkę. Nie zabrakło oczywiście wsparcia ze strony Dyrekcji, nauczycieli i pracowników naszej placówki, którzy również wsparli naszą inicjatywę.

      Dzięki okazanemu sercu i hojności ofiarodawców udało nam się zebrać sumę 1459,14złotych. Za zebrane pieniądze poszkodowana rodzina zamierza zakupić sprzęt AGD, który uległ spaleniu.

      Wszystkim osobom, które włączyły się w akcję serdecznie dziękujemy!!!

     • LOGO SKW WYBRANE

     • W tym roku szkolnym ruszyła w naszym liceum działalność Szkolnego  Koła Wolontariatu. W związku z tym postanowiliśmy ogłosić konkurs na jego logo. Przez niemalże cały miesiąc wrzesień do opiekunów Koła i nauczyciela plastyki p. Z. Macherzyńskiego spływały prace uczniów, którzy postanowili wziąć udział w konkursie. Otrzymaliśmy ponad 40 prac. Wybór nie był łatwy ponieważ wielu uczestników zaproponowało ciekawe pomysły na logo.

      Komisja w której skład weszła pani pedagog Aleksandra Desperak, nauczyciel plastyki  p. Zbigniew Macherzyński oraz opiekunowie koła wspólnie podjęli decyzję i wybrali najlepszą pracę. Biorąc pod uwagę wymowę prac, umiejętność posługiwania się symbolem, kompozycje, kolorystykę i staranność wykonania komisja  postanowiła wybrać projekt Amelii Mońki, uczennicy klasy I . Prostota kształtów, trafność skojarzeń wyrażona barwami szkoły zdecydowały o tym wyborze.

      Na wyróżnienia zasłużyły także prace Dominiki Książek, Emilii Zbrońskiej, Julii Jeziorowskiej, Wiktorii Bajor oraz Amelii Tałaj.

      Zwycięzcy oraz osobom wyróżnionym jak i wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za złożone prace oraz wkład w ich wykonanie. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z plastyki oraz dyplomami.

     • Odpowiedzialność karna

     • W dniach 28 i 29 września 2021r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kosińskiego w Kłobucku dla uczniów klas pierwszych: a, b, c, d oraz klasy IIb zorganizowano prelekcję dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz warsztaty dotyczące „Cyberprzemocy oraz hejtu w sieci”. Wszystkie zajęcia z uczniami w/w klas prowadził zespół funkcjonariuszy ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku –sierżant sztabowy Aleksandra Śledziona oraz młodszy aspirant Artur Wróż.

      Podczas spotkania funkcjonariusze Policji rozmawiali z uczniami na temat zagrożeń płynących z niewłaściwego użytkowania Internetu i telefonii komórkowej.

      Zespół policjantów omówił także aktualnie obowiązujące przepisy prawa, które obowiązują młodych ludzi.

      Podczas prelekcji wykorzystano prezentację multimedialną oraz filmy edukacyjne, w których wypowiadają się rówieśnicy naszych uczniów. Zarówno film jak i prezentacja multimedialna przestrzegają przed zagrożeniami niesionymi przez Internet. Uczniowie mogli dowiedzieć się  jak postępować w przypadku zetknięcia z przemocą w wirtualnym świecie,  a także zostali uświadomieni jaką odpowiedzialność ponoszą za czyny związane z przestępczością internetową.

      Ponadto zwrócono młodzieży uwagę na zagrożenia związane z sięganiem młodych osób po używki, w szczególności narkotyki, w tym „zabójcze” w skutkach dopalacze. Zespól profilaktyków policyjnych przypomniał, że w polskim prawie wszystko co związane jest z narkotykami (posiadanie, zażywanie, sprzedawanie) jest nielegalne.